Sökning: "Automation logistik"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Automation logistik.

 1. 1. Impact of Industry 4.0 on the Supply Chain of Zagros Petrochemical Company

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mynudden Zikria Bahar; Ghazal Rostami; [2021]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Industry 4.0; Information and Communication Technology; Business Intelligence; Multi-Channel Network; Zagros Petrochemical Company;

  Sammanfattning : Industry 4.0 is a concept that emphasizes system and process automation, digitalization, and data interchange in the workplace. Its purpose is to create a smart factory that will cut lead times and increase system productivity by responding to client demand or unforeseen circumstances. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av upphängningssystem till en robot

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Gebran Yacoub; Nibour Abdul Ahad; [2021]
  Nyckelord :Robot; suspension system; spring; sustainable logistics; TerraGo Deliveries; Robot; upphängningssystem; fjäder; hållbar logistik; TerraGo Deliveries;

  Sammanfattning : Med den kontinuerliga automationen och de globala mål som syftar till miljövänliga och grönare samhälle, bildades företaget TerraGo Deliveries med syfte att minimera växthusgasersutsläpp i stora städer genom hållbarare logistik. Deras mål är att bygga en robot som levererar mat från restauranger till kunder. LÄS MER

 3. 3. Industry 4.0 to enhance lean resource efficiency

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Karl Söderbärg; [2021]
  Nyckelord :Industry 4.0; Lean Management; Lean Waste; Data; Logistics; Process; Automation; Goods Receipt; Warehouse; Manufacturing; Automotive; Industri 4.0; Lean Management; Lean Slöserier; Data; Logistik; Process; Automation; Godsmottagning; Lager; Tillverkning; Automotive;

  Sammanfattning : This paper is a practical and empirical investigation into the relationship and overlap between the two industrial paradigms of Lean Management and Industry 4.0. LÄS MER

 4. 4. Securing Successful Omni-Channel Logistics: An Investigation of Required Competencies to Adapt to the Trends and Challenges of the Retail Industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Emma Petersen; Christoffer Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Omni-channel retailing; omnichannel retailing; omni-channel logistics; omnichannel logistics; omni-channel strategy; omnichannel strategy; competencies; competence framework; supply chain management; personas; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Omni-channel retailing, the concept of offering consumers a seamless experience by integrating physical stores and online channels, is growing within the retail industry. This transformation has forced entire organizations to rethink their logistics network and fulfillment operations, which has resulted in an endeavor to work more cross-functionally in businesses. LÄS MER

 5. 5. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER