Sökning: "Automation"

Visar resultat 1 - 5 av 1573 uppsatser innehållade ordet Automation.

 1. 1. Leveraging a Traceability Information Model in order to enhance the maintenance of automotive Safety Assurance Cases

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Yulla Ibrahim; Mikaela Törnlund; [2020-07-06]
  Nyckelord :Safety Assurance Cases; Traceability Information Model; Functional Safety; ISO 26262; Traceability;

  Sammanfattning : In safety critical systems, Safety Assurance Cases are created in order to provideargumentation as to why a system is reasonably safe. In the automotive industry,the ISO 26262 standard is complied with in order to provide comprehensiveand structured argumentation for developed electrical and/or electronic (E/E) systemsin regards to function safety. LÄS MER

 2. 2. An experimental study on combining automated and stochastic test data generation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Patrick Haverkate; Marufa Binte Mostafa; [2020-07-06]
  Nyckelord :Test automation; Automatic test data generation; Stochastic test data generation; GödelTest;

  Sammanfattning : Test data plays an important role in improving the quality and e ectiveness oftest cases and automatic generation of meaningful test data saves a lot of humane ort. There are several automatic test data generation approaches; stochastictest data generation is one of them. LÄS MER

 3. 3. Revision - en bransch i förändring? En kvalitativ studie om hur digitalisering påverkar revisionsprocessen och värdeskapandet i revisionsbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Söderlund; Hanna Jauhiainen; [2020-01-31]
  Nyckelord :Revision; digitalisering; digitalism; revision; revisor; revisorsrollen; auditing; auditor; audit automation; information technology; auditing automation; auditing profession; auditor skills; future of auditing; audit 4.0.;

  Sammanfattning : Revisionsbranschen är en av de branscher som förutspås drabbas hårdast av digitaliseringensom nu gör att flera arbetsuppgifter tas över av tekniken. Syftet med studien har därför varitatt beskriva och förklara hur digitalisering påverkar revisionsprocessen samt vilkakonsekvenser det får för värdeskapandet i revisionsbranschen. LÄS MER

 4. 4. Automation inom lager -Sociala aspekter och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johan Alander; Tony Åsberg; [2020]
  Nyckelord :lager; automation; arbetsmiljö; drivfaktor; arbetstillfällen; warehousing; working environment; driving forces; job opportunities;

  Sammanfattning : De två senaste århundradena har kantats av återkommande oroligheter kring huruvida automation och ny teknologi kommer att eliminera arbetstillfällen för samhällets medelklass. Ämnet automation tillhör idag en av de stora diskussionerna inom logistikbranschen, och inte minst inom lager, där detta beror delvis på en stark tillväxt inom e-handel och tredjepartslogistik. LÄS MER

 5. 5. Enterprise Modeling As a Competitive Advantage

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bahram Nouraei; Angela Filipa Duarte Ferreira; [2020]
  Nyckelord :Enterprise Modeling; Enterprise Architecture; Change Management; Business Analysis; Competitive Advantage; Agile Management; Knowledge Integration; Corporate Agility; Entrepreneurship; Verksamhetsmodellering; Verksamhetsarkitektur; Förändringsledning; Affärsanalys; Konkurrensfördelar; Agil Management; Kunskapsintegration; Entreprenörskap;

  Sammanfattning : This paper investigates the contribution of enterprise modeling to the emergence and sustainability of the firm’s competitive advantage using the theoretical model developed by Chandra S. Mishra (2017). Agility, alertness, knowledge integration and business model mechanisms have been identified as the main sources of competitive advantage. LÄS MER