Sökning: "Automation"

Visar resultat 1 - 5 av 1234 uppsatser innehållade ordet Automation.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen -Hur den fortsatta digitaliseringen inom revisionsprocessen hanteras av revisionsbyråer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Weijerman; Viktor Johansson; [2019-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag studier som tyder på att revisionsbranschen står inför en stor förändring i takt med en fortsatt digitalisering. Digitaliseringen är ett faktum som revisionsbyråerna inte kan välja bort. LÄS MER

 2. 2. Användningen av Robotic Process Automation i kommunala förvaltningars beslutsstödsprocesser : En studie om vilka konsekvenser som kan uppstå genom användningen av RPA och påverkan på kommunala beslutsstödsprocesser för försörjningsstöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Victoria Aldén; Ebba Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :RPA; Robotstyrd processautomation; Automatisering; Mjukvarurobot; Beslutsstödsprocess; Offentliga organisationer;

  Sammanfattning : Inom offentliga organisationer har det tidigare inte funnits en lag som tillåtit automatiserat beslutsstöd, det var först år 2018 som lagen förändrades. Tidigare forskning har fokuserat på automation inom privata näringslivet, vilket skapat en brist på forskning för offentliga organisationer. LÄS MER

 3. 3. Virtual Leash – device-less remote parking based on ultrasonic sensor detection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Pontus Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In today’s car industry more and more focus is put on autonomous driving and driving assistance. There are functions being developed that are supposed to assist the driver as well as functions that will be fully autonomous. LÄS MER

 4. 4. System analysis, improvement and visualisation of a manufacturing workflow, using discrete-event simulation : A combination of discrete-event simulation and lean manufacturing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Arvid Antonsson; Gustaf Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Discrete-event simulation; FACTS; Lean; Simulation; DES; Kaizen; LeanSMO; Workflow analysis; Simulering; Arbetsflödesanalys;

  Sammanfattning : This project has been initiated in cooperation with a Swedish manufacturing company. Due to increased demand and competition, the company wants to streamline its production process, increase the degree of automation and visualize specific workflows. LÄS MER

 5. 5. Squeezing and Accelerating Neural Networks on Resource Constrained Hardware for Real Time Inference

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matteo Presutto; [2019]
  Nyckelord :Neural Networks; Quantization; DSP; Inference; neurala nätverk; kvantisering; DSP; inferens;

  Sammanfattning : As the internet user base increases over the years, so do the logistic difficulties of handling higher and higher volumes of data. This large amount of information is now being exploited by Artificial Intelligence algorithms to deliver value to our society on a global scale. LÄS MER