Sökning: "Automationsnivå"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Automationsnivå.

 1. 1. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 2. 2. Future certification of autonomous vehicles and the use of virtual testing methods

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Martin Nordenström; [2020]
  Nyckelord :Vehicle engineering; Fordonsteknik;

  Sammanfattning : One of the biggest obstacles to launching autonomous vehicles is the current legislation, which currently does not cover automation level higher than level 2. Work on developing the legal requirements takes place at UN level within WP29 (The UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations). LÄS MER

 3. 3. Modellering av helstamssystemets teoretiska potential i Sverige vid uttag av fler sortiment : kan automation påverka systemets potential?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Aron Långberg; [2020]
  Nyckelord :kortvirkessystem; kostnad; helstamsmetod; central apte-ring; drivningssystem; automation; fjärrstyrning;

  Sammanfattning : Skogen ska räcka till fler produkter än någonsin och nya produkter och användnings-områden för skogsråvara upptäcks ständigt. Nya produkter kan leda till att skogsrå-varan delas in i fler sortiment. LÄS MER

 4. 4. UX-verktyg för prototyputveckling med AI-baserat automationsstöd för omvandling av skisser till gränssnittskomponenter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Fanny Aldén; Emil Juopperi; [2018]
  Nyckelord :AI; UX; prototyp; prototypverktyg; automationsdesign; automationsnivå; CNN;

  Sammanfattning : Att skapa prototyper för att testa idéer är vanligt, oavsett vad det är som ska testas. Prototyper kan förekomma i oändligt olika former och vara mer eller mindre verklighetstrogna. Hur verklighetstrogen en prototyp är beror på vad som ska testas och hur mycket tid som läggs på prototypskapandet. LÄS MER

 5. 5. Spårbarhet i icke kontinuerliga interna logistikflöden : En fallstudie på Valmet AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Agnes Lindell Stålbröst; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag ställs det höga krav på ett företags logistiska informationsflöde, och den tillgängliga litteraturen beskriver allt oftare vikten av att binda det fysiska materialflödet med dess tillhörande information i ett och samma flöde för att säkerställa en spårbarhet. Spårbarhet beskrivs ofta som strategiskt nödvändigt i alla produktionssammanhang detta till trots är många företag skeptiska till en implementering av en spårbarhetslösning till följd av den upplevda osäkerheten gällande avkastning och mängden olika val när det kommer till "olika teknologier, olika systemutvecklare och ingen enskild enda standard". LÄS MER