Sökning: "Automatisering"

Visar resultat 1 - 5 av 632 uppsatser innehållade ordet Automatisering.

 1. 1. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av kvalitetstest på en drossel : En helhetslösning åt företaget Tramo-ETV

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Fredrik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Drossel; Högspänningstest; Induktanstest; PLC; Automatisering; Effektivisering; Kvalitetssäkra;

  Sammanfattning : En drossel genomgår ett högspänningstest och ett induktanstest för att kvalitetssäkras. Studien tittar på hur en automatisering av de två testen kan ske samt hur det påverkar Tramo-ETV.Drosseln är en typ av spole som kan dämpa störningar, skydda mot transienter eller återställa fasvinkeln vid kapacitiv last. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 4. 4. Automatisering av vaxflöde till bivaxdukar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Jesper Hedlund; Linus Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; Detaljkonstruktion; Bivax;

  Sammanfattning : An automatic solution for a manual manufacturing operation can provide increased production with moreconsistent quality and a higher resource utilization. An operation that manually applies wax on cloth, which results in uneven quality, a lot of waste and the production speed is not optimal. LÄS MER

 5. 5. Application for automated pressure measurement

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Andreas Östlin; Niklas Andersson; [2021]
  Nyckelord :Pressurized pipes; Automation; Trycksatta system; Automatisering;

  Sammanfattning : When installing pipes meant to hold high pressure, there is a requirement that this processis tested and documented. Today this is done manually with a manometer and requires aconstruction worker to monitor this, sometimes over several hours. LÄS MER