Sökning: "Automatiska system"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Automatiska system.

 1. 1. Improving Short-Range Cloud Forecasts in Harmonie-Arome Through Cloud Initialization Using Mesan Cloud Data

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Joakim Pyykkö; [2019]
  Nyckelord :cloud initialization; HARMONIE-AROME; MESAN; satellite product; synoptic weather station;

  Sammanfattning : Previous studies, such as van der Veen (2012) and White et al. (2017), have demonstrated the potential of using measurement-based cloud data to improve Numerical Weather Prediction (NWP) based cloud forecasts. This can be done through cloud initialization; a process of injecting cloud data after the regular data assimilation in an NWP model. LÄS MER

 2. 2. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas kotrafiken av blandfodrets sammansättning vid utfodring i automatiska mjölkningssystem?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maja Blom; [2018]
  Nyckelord :lata kor; kotrafik; blandfoder; mjölkningsrobot; fullfodermix;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sammansättningen av blandfoder påverkar den frivilliga kotrafiken (hur ofta korna frivilligt går till mjölkning) på gårdar med automatisk mjölkning (AM). Studien genomfördes på elva gårdar i Västra Götalands, Gävleborgs och Västernorrlands län där korna utfodrades med blandfoder på foderbordet totalt 939 kor. LÄS MER

 4. 4. ACM 9000 : Automated Camera Man

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :GUSTAV BURMAN; SIMON ERLANDSSON; [2018]
  Nyckelord :mecatronics; robot; autonomous; tracking; filtering; mekatronik; robot; automatiserad; spårning; filtrering;

  Sammanfattning : Today’s digital society is changing the way we learn and educate drastically. Education is being digitalized with the use of online courses and digital lectures. LÄS MER

 5. 5. Ett automatiskt verifieringssystem vid utvecklingen av inbyggda system : En länk mellan byggserver och testmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Filip Karlsson; Alexander Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Automatic verification system; ECU; Testing; Components; Artefact; Automatiskt verifieringssystem; ECU; tester; komponenter; artefakt;

  Sammanfattning : Företag inom fordonsindustrin sätter mer och mer press på snabba utvecklingsprocesser och ny avancerad teknik, vilket resulterar i att mindre tid allokeras åt utveckling som kräver mer och mer tid. Syftet med detta examensarbete var att ta fram, utveckla och utvärdera ett automatiskt verifieringssystem lämpat för ett företag inom fordonsindustrin med VT System som testmiljö och Jenkins som byggserver. LÄS MER