Sökning: "Autonoma fartyg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Autonoma fartyg.

 1. 1. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : The research area in the study includes autonomous and remote-controlled vessels with or without seafarers, where the vessels are controlled without or to a certain extent at a Remote-Control Center (RCC). In the study context, these are referred to as "autonomous vessels". LÄS MER

 2. 2. Canonical Representation of sidescan sonar images for robotics application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hongsheng Chang; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sidescan sonar (SSS) is crucial in underwater investigation as it is cheaper and provide wider detection range. Sidescan sonars are typically mounted on Autonomous Underwater Vehicles (AUVs) or vessels. LÄS MER

 3. 3. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 4. 4. Sjövägsregler och autonoma fartyg : Hur sjövägsreglerna skulle kunna fungera i möte med autonoma fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Cristopher Lagerstam; Fabian Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Autonomous ship; Colregs; Crew; Unmanned vessels; Artificiell intelligens; Autonoma fartyg; Besättning; Obemannade fartyg; Sjövägsreglerna;

  Sammanfattning : Det finns en utvecklingsriktning inom sjöfartsbranschen mot autonoma fartyg. Hur stor andel av alla fartyg som kommer vara autonoma vet man inte i dagsläget. Utgångspunkten för studien var att det kommer bli en blandning mellan autonoma och bemannade fartyg ute till havs. LÄS MER

 5. 5. Mekanisk säkring av helikopter på fartygsdäck : en konceptuell fallstudie av Saabs UAV-system Skeldar M

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Tobias Berg; David Carlsson; [2008]
  Nyckelord :Skeldar M; unmanned helicopter; ship landing; autonomous landing; UAV; Skeldar; UAV; Skeldar; Skeldar M; obemannad helikopter; fartygslandning; autonom landning;

  Sammanfattning : Den senaste trenden inom flygvapenindustrin är utveckling av obemannade farkoster. Den svenska vapenindustrikoncernen Saab AB följer denna trend i och med den stundande introduktionen av företagets obemannade helikopter Skeldar V-150. LÄS MER