Sökning: "Autonomous Mobile Robots"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Autonomous Mobile Robots.

 1. 1. Automation of Stores - A case study about using unmanned vehicles at IKEA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Gustafsson; Björn Olmarker; [2021-07-08]
  Nyckelord :Automated Guided Vehicles; Autonomous Mobile Robots; Digitalization; Industry 4.0; Unmanned Vehicles;

  Sammanfattning : Background and Problem Discussion: Industry 4.0 changes business climates andthe value creation for companies, rendering some processes obsolete when new requirementsare being placed on operational efficiency and flexibility. The transformationtowards using Industry 4. LÄS MER

 2. 2. Analys av metoder för lokal rörelseplanering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Zozk Mohamed; [2021]
  Nyckelord :Motion planning; local motion planner; dynamic window approach; dwa; elastic band; eband; timed elastic band; teb; autonomous mobile robot; Rörelseplanering; lokal rörelseplanerare; dynamic window approach; dwa; elastic band; eband; timed elastic band; teb; självstyrd mobil robot;

  Sammanfattning : Under senare år har vi med hjälp av robotar som använder rörelseplanering kunnat automatisera olika processer och uppgifter. Idag finns det väldigt få strategier för lokal rörelseplanering vid jämförelse med global rörelseplanering. LÄS MER

 3. 3. Concept development and design for the integration of autonomous mobile robots : A contribution towards fully automated line feeding

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Brynjar Guðlaugsson; Erlen Anna Steinarsdóttir; [2021]
  Nyckelord :Autonomous Mobile Robot AMR ; Integration; Internal logistics; Line Feeding; Design; Autonom Mobil Robot AMR ; Integration; Internlogistik; Linjematning; Konstruktion;

  Sammanfattning : Automation is a key enabler of modern manufacturing. It can result in increased flexibility, safety, and reduced costs. Internal logistics processes have thus far been automated to a lower level compared to other processes in a manufacturing system. LÄS MER

 4. 4. Navigation with variable point of reference for 3DOF differential drive mobile robot

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Adlerteg Casper; Sen Adem; [2021]
  Nyckelord :differential drive robot;

  Sammanfattning : In this thesis, a kinematic model for controlling an Omni-directional 3 DOF DDR with an external navigation point is presented. Two different dynamic models for investigating the resulting torque on the three active motors on the robot are also developed and validated. LÄS MER

 5. 5. Autonomous Aerial Void Exploration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Emil Vidmark; [2020]
  Nyckelord :Robotics; Quadrotor; Autonomous Vehicles; Autonomous Exploration;

  Sammanfattning : Deploying robots in unknown and complex areas for inspection tasks is becoming a real need for various application scenarios. Recently, there has been an increasing interest to develop and use autonomous aerial robots in environments such as urban voids and subterranean mine tunnels, aiming to decrease the human presence in dangerous or inaccessible areas. LÄS MER