Sökning: "Ava Shamsipoor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ava Shamsipoor.

 1. 1. Psykologers upplevelse av arbetet med suicidnära barn och ungdomar på BUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Henrietta Parkkila; Ava Shamsipoor; [2022]
  Nyckelord :suicidal children and adolescents; psychologists; child and adolescent psychiatry; perceived organizational support; suicidnära barn och ungdomar; psykologer; barn- och ungdomspsykiatri; upplevt organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ses som ett folkhälsoproblem bland barn och ungdomar. Psykiska besvär tidigt i livet ökar risken för suicidförsök. I åldersgruppen 10–19 år begår ungefär 50–60 personer suicid per år i Sverige. Psykologer på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbetar bland annat med suicidnära barn och ungdomar. LÄS MER

 2. 2. Anmälningspliktens inverkan på relationen mellan skolkurator och elev : - En kvalitativ studie av hur sju skolkuratorer upplever anmälningsplikten i sitt arbete

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ava Shamsipoor; Therese Näslund; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER