Sökning: "Avancerad hjärtsvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Avancerad hjärtsvikt.

 1. 1. Att leva med avancerad hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Hjelmaeus; Anna Rundqvist; [2022]
  Nyckelord :Advanced Heart Failure; Literature Review; Patients; Patient-Centered Care; Experiences; Avancerad hjärtsvikt; Litteraturöversikt; Patienter; Personcentrerad vård; Upplevelser;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är ett komplext syndrom med hög morbiditet och mortalitet – och som blir allt vanligare världen över. Avancerad hjärtsvikt kan ha betydande konsekvenser för patienten. Ur denna synvinkel ville vi ta reda på hur patienter med avancerad hjärtsvikt upplever sin situation. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar livskvaliteten hos personer med kronisk avancerad hjärtsvikt i ett palliativt skede : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Tina Frid; Alva Jansson; [2022]
  Nyckelord :Advanced heart failure; Factors; Quality of life; Palliative care.; Avancerad hjärtsvikt; Faktorer; Livskvalitet; Palliativ vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Europa antas cirka en till två procent av den vuxna befolkningen lida av hjärtsvikt och prevalensen beräknas vara cirka 10 procent hos personer över 70 år. Hjärtsvikt innebär att hjärtas pumpförmåga försämras och personen med hjärtsvikt drabbas ofta av typiska symtom för hjärtsvikt och kliniska fynd och kräver farmakologisk behandling. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelser av att leva med avancerad hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Pohjanen; Erika Stålnacke; [2020]
  Nyckelord :Avancerad hjärtsvikt; upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Avancerad hjärtsvikt drabbar cirka fem procent av alla som insjuknar med hjärtsvikt och har en hög dödlighet. Personer som insjuknar med avancerad hjärtsvikt kan uppleva begränsningar i det dagliga livet och en påverkan på det psykiska, fysiska och sociala måendet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med hjärtsvikt i palliativ fas : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maritha Engström; Maja Liljeberg; [2019]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Kommunikation; Palliativ vård; Samarbete; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt är den vanligaste orsaken till sjukhusinläggning av individer över 65 år och i Sverige uppskattar man att cirka två procent av befolkningen drabbas av hjärtsvikt, siffran stiger till tio procent i åldersgruppen över 80 år. Internationellt sett ser förhållandet ut på ett liknande sätt. LÄS MER

 5. 5. Digitaliserad vård i hemmet : En kvalitativ studie av hur äldre patienter med hjärtsvikt och deras anhöriga upplever självmonitorering med ny digital teknik

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna-Karin Adriansson; Carina Snäll; [2019]
  Nyckelord :digital technology; self-monitoring; self-care; elderly; heart failure; relative; digital teknik; självmonitorering; egenvård; äldre; hjärtsvikt; anhöriga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har en av de största andelarna äldre i världen. Fler lever längre med kroniska sjukdomar, vilket ger en ökad efterfrågan på vård. Andelen personer med hjärtsvikt ökar. Digital teknik kan bli en viktig länk mellan patient, anhörig samt hälso- och sjukvården. LÄS MER