Sökning: "Avancerad sjukvård i hemmet"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Avancerad sjukvård i hemmet.

 1. 1. Hur sjuksköterskor förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig träffat. : En intervjustudie med sjuksköterskor inom Avancerad Sjukvård I Hemmet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Liselott Barud; [2018]
  Nyckelord :Avancerad sjukvård i hemmet; Förberedelser; Oplanerade hembesök; Sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för patienten vid försämringar. LÄS MER

 2. 2. Samverkan för trygg hemgång : Ett förbättringsarbete om övergången mellan geriatrik, ASIH och primärvård för den multisjuka patienten

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :Fragile elderly; Advanced Home Care; security; continuity; improvement work; Sköra äldre; Avancerad sjukvård i hemmet; trygghet; kontinuitet; förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För denna grupp är vikten av kontinuitet för att öka känsla­n av trygghet stor. LÄS MER

 3. 3. Hur samverkan mellan primärvård och hemsjukvård fungerar i praktiken : Sjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Vanessa Pascolo; Ilda Agovic; [2018]
  Nyckelord :Care coordination; collaboration; home health care; nurses’ experiences; primary care;

  Sammanfattning : Background: During the last decades, advancements has been made in medicine and medical technology which has made it possible to care for elderly persons with multi morbidity in their own homes. The fact that the average length of in-hospital stay has become shorter is also a factor in that home health care has become more common. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors perspektiv på att använda symtomskattningsinstrument vid allmän och specialiserad palliativ vård : en intervjustudie med fokusgrupper

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marie Anjou; Emeli Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Symptom assessment tools; Palliative care; Nurses’ perspective; Focus group interviews; Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterskors perspektiv; Fokusgruppsintervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund Vid palliativ vård är ett av de grundläggande målen att identifiera och lindra smärta och andra besvärande symtom. Studier har visat att patient och vårdpersonal skattar patientens symtom olika, vilket visar på vikten av att genom systematisk symtomskattning få kännedom om patientens symtom. LÄS MER

 5. 5. Patienter med amyotrofisk lateralskleros erfarenheter av avancerad sjukvård i hemmet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Johansson; Ingela Westman; [2018]
  Nyckelord :advanced home care; amyotrophic lateral sclerosis; district nurse; experiences; literature study; palliative care; amyotrofisk lateralskleros; avancerad sjukvård i hemmet; distriktssköterska; erfarenheter; litteraturstudie; palliativ vård;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Avancerad sjukvård i hemmet innefattar till största delen patienter i ettpalliativt skede, som vid till exempel amyotrofisk lateralskleros. Syfte: Syftet var attbelysa patienter med amyotrofisk lateralskleros erfarenheter av avancerad sjukvård ihemmet. LÄS MER