Sökning: "Avancerad specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Avancerad specialistsjuksköterska.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen och hantering av rollen som nyexaminerad specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård : En intervjustudie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lina Nilsson; Kristina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterskor; Intensivvårdssjuksköterskor; nyutbildad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett begränsat antal specialistsjuksköterskor på avancerad nivå och man ser en minskning i antalet nyutexaminerade. För specialistsjuksköterskor framställs det som alltmer komplext och resurskrävande att bedriva svensk hälso- och sjukvård. Kraven på kompetensen ökar. LÄS MER

 3. 3. Handledning inom anestesisjukvård - ett studentperpektiv : En intervjustudie av blivande specialistsjuksköterskor

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Carolina Westesson; Nilla Åsfält; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjukvård; handledning; intervjustudie; reflektion; specialistsjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssalen är en högteknologisk miljö där studenter till specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård ska utveckla de kliniska färdigheter som krävs för att hantera komplexa situationer. På avancerad nivå ska studenter utveckla det kritiska tänkandet något som ställer högre krav på handledarens akademiska kompetens. LÄS MER

 4. 4. Att vara specialistsjuksköterska inom medicinsk vård : En digital studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Lisa Petersson; Sara Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :competence; digital study; medical care; specialist nurse; professional role; kompetens; digital studie; medicinsk vård; specialistsjuksköterska; yrkesroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Specialistsjuksköterskor har en central roll i upprätthållandet av en god och patientsäker vård. I nuläget tillvaratas inte specialistsjuksköterskans kompetens, vilket har minskat yrkets attraktivitet. LÄS MER

 5. 5. Att vara ung i covid-19-pandemins Sverige : Ungdomars livssituation och upplevelser av att leva under covid-19-pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Christine Kullingsjö; Lovisa Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Adolescents; Covid-19; Distance Education; Mental Illness; Social Isolation; Covid-19; Distansutbildning; Psykisk ohälsa; Social Isolering; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund Covid-19-pandemin påverkar individer både genom sjukdomsförekomst och insatta restriktioner. Internationell forskning visar att ungdomar som lever under restriktioner mår psykiskt dåligt och riskerar att göra det under längre tid. Hur ungdomar i Sverige påverkas är ännu inte klarlagt. LÄS MER