Sökning: "Avanza"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Avanza.

 1. 1. Mobile Finance and Financial Risk A Study of Mobile Financial Services, its Value Model and the Distribution of Risk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Axel Sievers; [2019]
  Nyckelord :Mobile Financial Services; Avanza; Economic Geography; Finance; Financial transactions; Core; Periphery; Uneven development; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the effects of mobile financial services on the behavior of young adults on the financial market, particularly how mobile financial services effect the distribution of risk amongst consumers. The risk examined are twofold; how the risk of a financial transaction looks like for both the consumer of the financial instrument and the distributor (Avanza) and how the risk assumed in a financial transactions differ for consumers in different geographies (core and periphery). LÄS MER

 2. 2. Nischbankernas hantering av digitala kundrelationer : En studie om hur banker arbetar för att upprätthålla kundrelationer i samband med digitaliseringen och dess påverkan på kundlojalitet och förtroende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Trbovic; Simon Ullskog; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Banks face new challenges and opportunities after the digitization. In conjunction with increased degree of automation and reduced human interaction, the conditions for banks deteriorate to retain loyal customers. LÄS MER

 3. 3. Initial Public Offering : En kvantitativ studie av IPO:ers utveckling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Leyla Olausson; Sofia Fredrixon Dalman; [2017]
  Nyckelord :Underpricing; Initial return; Long-term performance; New stock issues; IPO; Firm size; Firm age; Industry affiliation; Period of Issue; Gender diversity.; Underprissättning; Initial avkastning; Långsiktig prestation; nyintroduktion; IPO; Företagsstorlek; Bolagsålder; Branschtillhörighet; Noteringsperiod; Könsfördelning.;

  Sammanfattning : Inledning: Historiskt sett har IPO:er ofta varit underprissatta vilket har resulterat i att de i genomsnitt haft en hög initial avkastning, det vill säga, hög avkastning den första handelsdagen. Detta har skapat en uppfattning om att nyintroduktioner är ett bra investeringsalternativ för de som vill ha en avkastning utöver det normala. LÄS MER

 4. 4. Investerarforum och aktiehandel : En kvantitativ studie av investerarforum och dess förmåga att förutsäga aktiehandel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mark Holmgren; Gustav Andrén; [2017]
  Nyckelord :SentiStrength; Avanza; Placera; sentimentanalys; avkastning; investerarforum; den effektiva marknadshypotesen;

  Sammanfattning : Internetbaserade investerarforum har blivit en allt viktigare källa till information för investerare. Forumen fungerar på så sätt att investerare med varierande kunskapsnivå delger sina funderingar och förhoppningar om företag och hur deras aktiers avkastning kan komma att se ut. LÄS MER

 5. 5. Investing in Celebrities: A Study of the Use of Profiles as Representations of Investment Securities

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Pruek Laochaiyapruek; [2017]
  Nyckelord :finance; online investment; behaviour; profiles; usability evaluation; heuristic evaluation; user testing; think aloud; interview; user experience;

  Sammanfattning : Walter is a new Swedish investment service website that uses famous people to represent investment securities. It differs from other websites that typically do not use human as investment options. LÄS MER