Sökning: "Avfallshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade ordet Avfallshantering.

 1. 1. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vincent Lernbecher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. LÄS MER

 2. 2. Consumption of sustainable food products : A study of the Sustainable purchase perception matrix and Sustainable lead consumers; A life cycle assessment of BäR smoothie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Cecilia Melén; Mirea Wolff; [2021]
  Nyckelord :Compromise; Confidence; WTP; PCE; Sustainable lead consumer; Sustainability marketing; Scepticism; Life cycle assessment; LCA; Environmental impact; Global warming; Eutrophication; Primary energy use; Smoothie; Kompromiss; Självförtroende; WTP; PCE; Hållbar marknadsföring; Skepticism; Livscykelanalys; LCA; Miljöpåverkan; Global uppvärmning; Övergödning; Primärenergianvändning; Smoothie;

  Sammanfattning : Part 1 The scientific community has identified an attitude-action gap for demographic and psychographic variables when studying sustainable purchase behaviour. By focusing on what happens during the purchase instead of the purchaser, this cross-sectional study aims to understand sustainable purchase behaviour when consumers purchase sustainable food. LÄS MER

 3. 3. An Investigation into Stationary Pneumatic Waste Conveyance Systems in Residential Areas : With a Case Study of Retrofit Installations in Singaporean Public Housing Estates

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Joakim Bergenwall; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; Sustainable Development; Environmental Performance; Efficiency; Effectiveness; Waste Collection; Urban; Waste Cultures;

  Sammanfattning : Rapid urbanization brings an increasing pressure on current waste collection and transportation methods to cope with ever-increasing waste streams in urban environments. Pneumatic Waste Conveyance Systems or PWCS is often seen as an alternative for replacing open-handling of waste in narrow and congested town environments. LÄS MER

 4. 4. Återvinning av solcellsmoduler i Sverige : En undersökning av de energitekniska, ekonomiska och politiska förutsättningarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Stephanie Andersson; [2021]
  Nyckelord :Circular economy; End-of-life management; Energy requirement; Photovoltaic modules; PV Recycling; Silicon modules; Thin film modules; Waste management; Avfallshantering; Cirkulär ekonomi; End-of-life management; Energiåtgång; Innovationskritiska material; Monokristallina solceller; Polykristallina solceller; Solcellsmoduler; Solcellsåtervinning; Tunnfilmssolceller;

  Sammanfattning : The solar industry is one of the fastest-growing energy industries in the global market. The reason is a combination of the falling prices of modules and inverters and increased conversion to fossil-free energy production. LÄS MER

 5. 5. Värmeisoleringsmaterial i Sverige : En jämförelse av glasull, stenull samt förnyelsebara material

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Johanna Berglund; Carolina Björkman; [2021]
  Nyckelord :Exterior wall; thermal insulation material; comparison; aspects; Yttervägg; värmeisoleringsmaterial; jämförelse; aspekter;

  Sammanfattning : I Sverige ska man följa Plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler vid ny- och ombyggnation, där både krav och regler finns för värmeisolering. Ytterväggarna är en stor del av klimatskärmen där värmeisoleringsmaterialet påverkar den värmemängd som går förlorad. LÄS MER