Sökning: "Avgaser och föroreningar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Avgaser och föroreningar.

 1. 1. Observing phase changes in real time on ultrathin Iron oxide surfaces

  Master-uppsats, Lunds universitet/Synkrotronljusfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Harald Wallander; [2019]
  Nyckelord :CO oxidation; platinum; iron oxides; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Studying catalysts under such non-equilibrium conditions is a step towards approaching more realistic reaction conditions for working catalysts. Reactivity during phase changes of ultra-thin FeO2 films grown on Pt(111) are studied in situ with Ambient Pressure X-ray Photo Emission Spectroscopy and Quadrupole Mass Spectrometry, while running the CO oxidation reaction at 160°C and 0:6 mbar. LÄS MER

 2. 2. Characterisation of NH3 adsorption on a V-SCR catalyst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Kemiteknik

  Författare :Elin Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : All around the world the environmental focus is growing rapidly.The aim of thismaster’s thesis has been to work on developing experimental methodologies to achieve qualitatively, reliable and optimal data used on modelling. LÄS MER

 3. 3. Monolithic Pt & Pd catalyst - Method for development of Pt & Pd monolithic catalyst in FORMOX™ ECS unit

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Emil Gammelgaard; [2018]
  Nyckelord :Heterogenous Catalysis; Emmision control system; Platinum; Palladium; Monolith; Chemical engineering; Kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : FORMOX™ is a formaldehyde production process, utilizing a metal oxide catalysts. The new generation of plants is pressurized, therefore the turbo charger concept has been developed. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av vattenkvaliteten i det öppna dagvattensystemet i Augustenborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Kristoffer Eliasson; [2018]
  Nyckelord :avloppsteknik; avrinning; dagvatten; föroreningar; tungmetaller; skötsel; Augustenborg; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dagvatten är regnvatten som hamnar på hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Traditionellt sett har detta letts bort via olika rörledningar under marken för att sedan ledas till en recipient som ett vattendrag, en sjö eller ett hav. LÄS MER

 5. 5. Snöupplag av urban snö : hur påverkar föroreningar i snöupplag omgivande natur

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Rebecka Jonpers; [2012]
  Nyckelord :snöupplag; föroreningar i snö; urban snö; snödeponi;

  Sammanfattning : Snö transporteras till en snödeponi för att inte hindra framkomlighet eller skymma sikt för trafikanter i staden. Snödeponin kan vara placerade på land eller i vatten. När snön smälter vid en deponi frigörs föroreningarna och hamnar på marken som sediment eller rinner med smältvattnet till ett vattendrag eller infiltrerar i marken. LÄS MER