Sökning: "Avicii"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Avicii.

 1. 1. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER

 2. 2. Artister mår bra av att må dåligt ... eller? En empirisk studie av hur sambandet mellan psykisk ohälsa och konstnärskap skildras i dokumentären Avicii: True Stories

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cissela Larsson; William Aleman; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; artist; konstnärskap; mytologi; representation; diskurs ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine how the documentary Avicii: True Stories can be related to the myth of the suffering artist. In which way does the movie consolidate with the notion of mental illness being a fundamental and constructive part of creativity; conversely, how does it challenge the myth? The study is based on the theory of Representation by Stuart Hall and the theory of Mythology by Roland Barthes. LÄS MER

 3. 3. Identifiering med tv-seriers karaktärer och inverkan på åskådaren

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Anna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Characters; identification; viewer; contributing factor; addicted; addition; Karaktärer; identifiering; åskådare; tv-serier; bidragande faktor; beroende;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet handlar om hur åskådares identifiering med karaktärer i tv-serier kan vara en bidragande faktor till tv-serieberoende. Det finns ingen tidigare forskning kring denna typ av beroende, men paralleller går att dra till datorspels-beroende. LÄS MER

 4. 4. Musikproducent : Känd titel, okänd roll?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Fredrik Folkestad; [2014]
  Nyckelord :Musikproduktion; ljudteknik; skapandeprocess; yrkesroller;

  Sammanfattning : Parallellt med populärmusikens förändring med avseende på hur den låter (jämför exempelvis The Beatles på 1960-talet med Avicii på 2010-talet), så har även utbudet av verktyg för att skapa den expanderat. Kanske är det förstnämnda – hur det låter – ett resultat av den andra – hur den görs – men oavsett vilket så är dessa förändringar ett faktum. LÄS MER