Sökning: "Avisering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Avisering.

 1. 1. Effektivare avisering av paket

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mattias Bondestad; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Notification; Effectiveness; Logistik; Avisering; Effektivitet;

  Sammanfattning : DHL Parcel har en gammal modell för avisering till sina kunder. Syftet med uppdraget var därför att undersöka hur nya eller alternativa metoder för aviseringar kan användas i en ny modell. Den nya modellen ska vara tillförlitlig och lönsam. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av informations- och materialflödet på byggarbetsplatsen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Balazs Hajnal; Taulant Lami; [2017]
  Nyckelord :Efficiency; information flow; material flow; communication; waste; Effektivisering; informationsflödet; materialflödet; kommunikation; slöserier;

  Sammanfattning : Byggbranschens största utmaning idag är strävan efter lägre kostnader, högre kapacitet, lägre slöserier och ökad effektivitet för att uppnå ett mer lönsamhet. För detta krävs det framförallt att slöseri och icke värdeskapande aktiviteter elimineras bort. LÄS MER

 3. 3. SMS-avisering - utveckling av prototyp för elektronisk avisering hos speditionsföretag

  Master-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Andreas Nilsson; Kawa Ramazani; [2004]
  Nyckelord :SMS; Avi; Tjänste utveckling;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på magisternivå genomfördes med MaserFrakt som uppdragsgivare. Målet var att skapa en möjlighet till att ersätta dagens pappersavi med ett SMS. Detta har vi uppnått genom att utveckla en webbaserad prototyp som kan ersätta utskriften och utskicket av avin genom att skicka ut ett fördefinierat SMS. LÄS MER