Sökning: "Avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 2189 uppsatser innehållade ordet Avkastning.

 1. 1. ESG Balancing the Books and the Planet: A Quantitative Analysis of Risk-Adjusted Returns in ESG and Traditional Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Benjamin Javidi; Malin Larsson; [2023-08-25]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model CAPM ; Fama-French three-factor model; ESG; Sharpe ratio; OLS Regression Analysis; Modern Portfolio Theory;

  Sammanfattning : The demand for sustainable investment has increased in the last decade. “Environmental, Social and Governance” (ESG) are characteristics within sustainable investment and are commonly considered in private investing. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och strategier för hållbar rådgivning inom banksektorn: En analys av integrering av hållbar rådgivning i kundmötet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Sperre; Linn Gustafsson; [2023-08-18]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbar rådgivning; ESG; Bank; Utmaningar; Verktyg; Hållbarhetsstrategier;

  Sammanfattning : Den globala klimatkrisen och det växande behovet av hållbar utveckling har betonat vikten av att rikta kapital mot hållbara alternativ. Bankerna, som finansierar en stor del av ekonomin, har en stark påverkanskraft över sina kunders beteenden och kan använda detta för att främja hållbara alternativ genom hållbar rådgivning. LÄS MER

 3. 3. IT-investeringsbeslut i byggsektorn, nyttovärderingens relevans - En fallstudie på Derome AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :MATILDA GUSTAFSSON; VIKTOR ALMERSKÄR; [2023-02-27]
  Nyckelord :IT-investering; nyttovärdering; nyttoeffekt; lönsamhet; investeringsbedömning; indirekta effekter;

  Sammanfattning : Kostnaderna för IT-investeringar ökar hos bolagen, samtidigt som uppemot 66 % av investeringarna delvis eller helt misslyckas. Trots en hög misslyckandegrad uppges av bolagsledningar att de traditionella värderingsmetoderna ofta används även vid investeringar i IT. LÄS MER

 4. 4. Hållbara och mindre hållbara fonder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Björkman; Martin Liffner; [2023-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Finansmarknaden är i ständig rörelse. På 1600-talet var tulpaner eftertraktat. Människor sålde sina markområden och hem för att köpa tulpaner. Vad som efterfrågas på finansmarknaden beror på trender och sociala normer. LÄS MER

 5. 5. Hållbara investeringar – Är det lönsamt att investera hållbart?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carl Badenfors; Gustaf Jörgensen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att försöka svara på frågan om det är lönsamt att investera hållbarhet har svenska fonder med ett betyg från Morningstar Sustainability rating, vilket är ett hållbarhets betyg som publicerades på marknaden 2016, undersökningens data är inhämtad mellan 2016 och 2019. Två portföljer har skapats genom att använda fonder med lågt mått (1–2) och jämförts med en portfölj bestående av högt mått (4–5). LÄS MER