Sökning: "Avkriminalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Avkriminalisering.

 1. 1. Vårt enda värde är som offer: En intervjustudie om svenska sexarbetares perspektiv på avkriminalisering av köp av sexuella tjänster.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nora Mårtensson; [2021-06-24]
  Nyckelord :Sex Work; Decriminalization; Prostitution; Nordic Model; Hegemonical Feminism; Post-colonial Theory; Sexarbete; Avkriminalisering; Prostitution; Sexköpslagen; Hegemonisk feminism; Postkolonial teori;

  Sammanfattning : The aim of this study is to deepen Sweden’s understanding of the prostitution debate by including sex workers’ perspectives. More specifically, it aims to analyze what sex workers think about the ‘Nordic Model’ VS. the strategies for decriminalization recommended by Amnesty International. LÄS MER

 2. 2. Den sociala nödvändigheten av narkotikabruk : En kritisk diskursanalys av samhällsdebatter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Näsström; Camilla Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Drug use; criminalization; decriminalization; moral; drug policy; discourse analysis; Durkheim; Narkotikabruk; kriminalisering; avkriminalisering; narkotikapolitik; moral; diskursanalys; Durkheim;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker argument som tas upp i debatten om narkotikabruket. Studiens fokus ligger på argumenten som upprätthåller kriminaliseringen av narkotikabruk. Det finns inga substantiella evidens för att den här kriminaliseringen har haft den effekt som var tänkt, men regeringen har uttryckt att de inte vill utreda frågan. LÄS MER

 3. 3. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER

 4. 4. Från nolltolerans till skademinimering - Om förhållandet mellan straffrätt och socialrätt vid hantering av personer med missbruksproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Miriam Öhman; [2020]
  Nyckelord :avkriminalisering; comparative law; criminal law; decriminalization; drug abuse; illicit drugs; komparativ rätt; narkotika; narkotikamissbruk; Norge; Norway; Portugal; social and welfare law; socialrätt; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska missbruks- och narkotikamodellen bygger på en restriktiv straffrättslig kontroll med ett narkotikafritt samhälle som mål. Trots detta har Sverige idag högst narkotikarelaterad dödlighet i Europa. LÄS MER

 5. 5. Avkriminalisera eget bruk av narkotika?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Frida Lendt; [2019]
  Nyckelord :Avkriminalisering; missbruk; narkotika; narkotikapolitik; normalisering; stigmatisering.;

  Sammanfattning : Det pågår just nu en debatt i Sverige kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte, och argumenten för och emot en avkriminalisering är många. Syftet med den här studien var därför att undersöka hur socialarbetare som arbetar inom missbruk- och beroendevården ställer sig till debatten kring huruvida eget bruk av narkotika bör avkriminaliseras eller inte. LÄS MER