Sökning: "Avpolitisering"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Avpolitisering.

 1. 1. Vind i seglen, men vart är vi på väg? En idéanalys av konfliktlinjer mellan partierna i Riksdagens EU-nämnd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lundström; [2018-02-06]
  Nyckelord :Depoliticisation; politicisation; Europeanisation; Government parties; opposition parties; Swedish Committee of European Affairs; avpolitisering; politisering; Europeisering; regeringspartier; oppositionspartier; EU-nämnden; politiska partier;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether issues related to EU politics are politicised ordepoliticised among the government parties and opposition parties in the Swedish Committeeof European Affairs. Within the research of Europeanisation and national parties there are two different theory building perspectives. LÄS MER

 2. 2. "Skjut som en kärring" : En diskursanalys av den mediala debatten gällande ojämställdhet i den svenska Försvarsmakten

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Kisberg; [2018]
  Nyckelord :Equality; discourse analysis; Carol Lee Bacchi; defense; media debate; Jämställdhet; diskursanalys; Carol Lee Bacchi; Försvarsmakten; mediedebatt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka den mediala debatten gällande ojämställdhet i den svenska Försvarsmakten. Detta görs genom att undersöka problemrepresentationer som funnits i debatten genom att utforska olika tidsintervall. LÄS MER

 3. 3. Makrotillsyn i Sverige 2008–2018. : -Hur ska vi förstå delegeringen av makrotillsyn i Sverige?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Margulis; [2018]
  Nyckelord :makrotillsyn; avpolitisering; finansialisering; beslutsprocesser; makrotillsynsverktyg; delegering; funktionell-; idémässig- och symbolpolitisk logik; målbilden inom makrotillsyn och utvärdering av makrotillsyn;

  Sammanfattning : Abstrakt   Denna uppsats undersöker delegeringen av makrotillsyn i Sverige. Makrotillsyn är ett nytt politikområde som vuxit fram efter den internationella finansiella krisen 2007–2009 och har tydliga internationella, EU- och nationella aspekter. LÄS MER

 4. 4. Hur framställs hållbar utveckling i digitalt läromedel? : En studie för att undersöka om begreppet hållbar utveckling har blivit avpolitiserat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Felix Grundström; [2018]
  Nyckelord :Hållbar; utveckling; politisering; avpolitisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur hållbar utveckling framställs i digitalt läromedel samt även ta reda på vem som bär på huvudansvaret till att vi människor i Sverige skall börja leva mer hållbart. Denna studie går inte ut på att se hur pass politiserat eller avpolitiserade de digitala läromedlen är utan det jag vill ta reda på genom denna studien är om begreppet hållbar utveckling är avpolitiserat eller politiserat, genom att undersöka hur digitala läromedel framställer begreppet hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Den miljövänliga människan : Subjektspositioner och handlingsutrymme i den miljöpolitiska debatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Sara Lundmark; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar konstruktioner av miljövänlighet inom den politiska debatten med syfte att utforska hur detta knyts till kategorier av människor och handlingar. I relation till tidigare empirisk forskning som påvisat en förskjutning från statligt till individuellt ansvar inom miljöpolitiken är det vitalt att undersöka vilken slags människa som åberopas i den individualiserade miljöpolitiska diskursen. LÄS MER