Sökning: "Avpolitisering"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Avpolitisering.

 1. 1. Opposition I Riksdagens Eu-Debatter : En kvantitativ innehållsanalys av förekomsten av opposition i riksdagens EU-politiska debatter år 2021 och 2022.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Malmstedt; [2022]
  Nyckelord :Opposition; EU-debatter; Riksdagen; EU; Politisering; Avpolitisering.;

  Sammanfattning : In Sweden, Parliament debates regarding EU politics was held in 2021 and 2022. The aim of this paper is to examine the degree, form and type of opposition in the debates and to analyse if mainstream parties express opposition to a lesser degree. LÄS MER

 2. 2. Den sovande jättens uppvaknande? : En kvalitativ studie om politiseringsgraden i riksdagens EU-nämnd i frågan om EU:s återhämtningsfond

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Lindström; [2021]
  Nyckelord :EU-nämnden; avpolitisering; europeisering; EU:s återhämtningsfond; EU;

  Sammanfattning : Some researchers argue that EU affairs are being depoliticized on a national level, while others claim the opposite. If EU affairs are characterized by depoliticization, it is a democratic problem, since voters do not have the possibility to choose between different political options. LÄS MER

 3. 3. Vem bär ansvaret? : En kvantitativ undersökning av lärares uppfattningar om ansvarsfördelningen kring smittskyddsåtgärder under COVID-19 pandemin mellan huvudman & lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Arvidsson; Alexander Eliasson; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; ansvarsfördelning; avpolitisering; huvudman; lärare; skola; politik; individ; smittskyddsåtgärder;

  Sammanfattning : Forskning visar ett allt större intresse för undersökningar om hur fördelningen av ansvar mellan politik och individ ser ut i olika frågor. I samband med COVID-19 pandemin har fördelningen av ansvar mellan lärare och huvudman blivit aktuell eftersom debatten om munskydd har varit diskuterad. LÄS MER

 4. 4. Kartellisering inom svenska riksdagspartier? : En teoriprövande analys av Katz & Mairs kartellpartiteori

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Bergström; [2021]
  Nyckelord :Svenska; Kartellpartiteorin; Kartellisering; Moderaterna; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Sverigedemokraterna; Politisering; Avpolitisering; Kartellpartier; Ideologi; Utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Allas ansvar - är ingens ansvar. En analys av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Marie Engqvist Ridell; Ida Peterson von Ekensteen; [2020]
  Nyckelord :jämställdhetsintegrering; kommunal styrning; governance; jämställdhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att problematisera representationen av jämställdhetsintegrering som jämställdhetspolitisk strategi i Malmö stad. Genom att använda oss av diskursanalys som metod har vi undersökt måldokument och årsanalyser producerade av Malmö stad. LÄS MER