Sökning: "Avsikter"

Visar resultat 1 - 5 av 225 uppsatser innehållade ordet Avsikter.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Barns kommunikation genom teckningar : En studie i hur bildsamtal med barn om deras teckningar kan påverka hur pedagoger förstår barns kommunikation genom teckningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Märta Ruus; [2022]
  Nyckelord :preschool; picture-talk; Semiotics; visual literacy; pictorial development; förskola; bildsamtal; Semiotik; visuell litteracitet; bildspråklig medvetenhet;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att ge insikt i hur barn kommunicerar genom sina teckningar och vilken nytta pedagoger kan få av bildsamtal med barn om deras teckningar för att verkligen förstå vad det är barnet vill kommunicera. Undersökningen gjordes i form av en kvalitativ webbenkät med kvantitativa inslag som skickats ut till ett urval av pedagoger. LÄS MER

 3. 3. Vägen till helvetet är kantad med goda avsikter : Ivan Illichs hypotes i relation till Deschooling Society

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Melker Söderberg; [2022]
  Nyckelord :Illich; perversion; korruption; skola; ritual; myt; frihet; kompulsion; institution;

  Sammanfattning : Följande uppsats beskriver förhållandet mellan Ivan Illichs tes att ”perversio optimi quae est pessima”, eller att perversionen av det bästa är det sämsta och utvärderar den genom och jämfört med med Deschooling Society. Tesens ursprung undersöks, och ses i förhållande till den tes Illich gör gällande i Deschooling Society: att skolan, på grund av sin rituella form och mytskapande funktion måste göras icke-obligatorisk. LÄS MER

 4. 4. Skolchefens avsikter att förbättra fritidshemmets undervisning : - Den dimensionella modellen prövas för analys av huvudmannaplaner

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Carina Mokvist Koutakis; [2022]
  Nyckelord :Leisure-time Centre LtC ; Superintendent; Systematic quality Development Work; Schoolboard; Plan; the Dimensional model; School Improvement; System Theory; Fritidshem; skolchef; systematiskt kvalitetsarbete; huvudman; plan; dimensionella modellen; skolförbättring; systemteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien i föreliggande uppsats är att pröva hur dimensionella modellen kan bedöma de avsikter skolchefen formulerar för att förbättra fritidshemmets undervisning, för att, i ett nästa steg, bidra i det systematiska kvalitetsarbetet.  Frågeställningen undersöker på vilket sätt den dimensionella modellens kvalitativa bedömningskriterier kan bidra, dels med kvalitativa bedömningar av skolchefens avsikter att förbättra fritidshemmets undervisning, dels fungera som underlag att generera formativa frågor för kommande systematiska kvalitetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan : En kvantitativ studie om förekomsten av högläsning i förskolan och förskollärares syfte med aktiviteten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tatyana Thiger; Marie Lundqvist; [2022]
  Nyckelord :Förskola; Förskollärare; Högläsning; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av högläsning i förskolan och vilka avsikter förskollärarna har med aktiviteten. Studien är baserad på en kvantitativ ansats genom en webbenkätsundersökning riktad till förskollärare. LÄS MER