Sökning: "Avskräckning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Avskräckning.

 1. 1. Avskräckning på taktisk nivå – en teorikonsumerande studie på svenska säkerhetsförband

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Linn Nilsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deterrence is highly relevant in both peacetime, in wartime and in the grey zone in between. While operating in the whole spectra the Swedish Security Forces can benefit greatly from the use of deterrence. LÄS MER

 2. 2. Polisstudenters syn på mötet mellan polis och narkotikabrukare : - En kvalitativ intervjustudie med polisstudenter på Malmö universitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Robin Huynh; Olle Nilsson; Carl Holmberg; [2022]
  Nyckelord :Interaction; drug users; the Swedish Police; police students; labeling; deterrence; bemötande; narkotikabrukare; Polisen; polisstudenter; stämpling; avskräckning;

  Sammanfattning : Polisutbildningen i Sverige formas delvis utifrån ett ideal av polisyrket där den även är tänkt att förebygga ett alltför autonomt perspektiv på yrkesrollen. I föreliggande studie lades fokus på vilka faktorer polisstudenter anser ha störst inverkan på mötet mellan polis och narkotikabrukare samt vilket utfall mötet kan tänkas ha. LÄS MER

 3. 3. Hur kan svenska luftstridskrafter bidra till Natos avskräckning?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Adam Allenbrant; [2022]
  Nyckelord :Luftmakt; luftstridskrafter; avskräckning; Nato; Schelling; Pape; Stone;

  Sammanfattning : Under 2022, i samband med Rysslands krig mot Ukraina, valde Sverige tillsammans med Finland att ansöka om Nato-medlemskap. Sverige omvandlas därmed från att ha varit militärt alliansfria med ett defensivt luftförsvar med förmågor utvecklade för att enskilt kunna försvara landet, till att ingå i en stor försvarsallians. LÄS MER

 4. 4. KONVENTIONELL AVSKRÄCKNING I UKRAINA

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Isak Dellsand; [2022]
  Nyckelord :Konventionell avskräckning; Hybrid; Ukraina; Ryssland; Krim; Mearsheimer;

  Sammanfattning : The Russian actions in Ukraine are often described and analyzed as a form of hybrid warfare, a new concept that needs to be understood and countered with new methods, such as hybrid deterrence. This understanding of the conflict might be problematic since it could lead to a wasting of resources on non-functional methods and policies and an overgeneralized understanding of Russian methods and aims. LÄS MER

 5. 5. SVENSKA FÖRSVARS- OCH AVSKRÄCKNINGSSTRATEGIER – EN TROVÄRDIGHETSFRÅGA MED TYNGDPUNKTSFÖRSKJUTNINGAR

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Robin Johansson; [2022]
  Nyckelord :Avskräckning; försvars- och avskräckningsstrategier; småstater; Sverige; trovärdighet;

  Sammanfattning : Begreppet trovärdighet är framträdande och återkommande i Sveriges säkerhetsstrategiska styrdokument, samt i teori och praktik inom försvars- och avskräckningsstrategier. Paradoxalt nog, relativt förekomst och betydelse, är trovärdighet ett outforskat begrepp där ingen tidigare forskning placerar trovärdighet i fokus. LÄS MER