Sökning: "Avsluta dagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Avsluta dagen.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta den självmordsbenägna patienten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Sara Carlsson; Ulrika Engman; [2012]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; självmord; självmordsförsök; pre-hospital akutsjukvård; etiska dilemman;

  Sammanfattning : Självmord erkänns som ett stort folkhälsoproblem i många länder. Enligt världshälsoorganisationen är det årligen upp emot en miljon människor som tar sitt liv världen över. Årligen begår cirka 1100 människor i Sverige självmord. Det är ungefär tre självmord om dagen. LÄS MER

 2. 2. Kan kortvågsradion öka rörligheten på våra förband?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Patrick am Ende; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Min målsättning med denna uppsats har varit att forska kring hur kortvågsradion kan öka rörligheten på svenska förband i utlandsstyrkan. Inledningsvis har jag definerat vad jag menar med manöverkrigsföring, uppdragstaktik, de sex grundläggande förmågorna och radio. LÄS MER