Sökning: "Avståndstagande"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Avståndstagande.

 1. 1. Icke-binära i vardagen och rollspel : Queera karaktärer, frizoner och framträdanden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Rönn Schück; [2018]
  Nyckelord :Icke-binär; Rollspel; Queer; Könsidentitet; Framträdande; Karaktär; Spelvärld; Identitet; Felköning; Transpersoner; Autoetnografi; Intervjuer; Begär; Sexualitet; TAZ;

  Sammanfattning : Personer med en icke-binär könsidentitet, det vill säga de som inte har en könsidentitet som passar in ien binär uppdelning av kvinna och man, och penna-och-pappers-rollspelare är två kategorier som det finns väldigt lite studier om och kombinationen av dem ännu mindre. Uppsatsen syftar därför till att synliggöra icke-binära rollspelares förståelse av sig själva, hur deras olika identiteter samverkar och hur identiteterna kan uttryckas i deras vardag och deras rollspelande. LÄS MER

 2. 2. "Du är ju ensam, mamma"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Månsson; Magdalena Roos; [2018]
  Nyckelord :Biståndshandläggare; Ensamhet; Narrativ; oro; otrygghet; äldre personer;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur biståndshandläggare som verkar inom Socialtjänstlagen i Malmö stad skildrar äldre personers subjektiva upplevelser av oro, otrygghet och ensamhet i den ordinära bostaden. Vidare har vi utforskat hur biståndshandläggarna framställde sitt arbete med äldre personer som upplever oro, otrygghet och ensamhet. LÄS MER

 3. 3. ”SAMHÄLLET GÖR MIG HANDIKAPPAD” : En studie om unga fysiskt funktionshindrade kvinnors upplevelser av förtryck

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Signe Valfridsson; [2018]
  Nyckelord :funktionshinder; förtryck; internaliserat förtryck; självbild; gruppidentitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att dels undersöka upplevelsen av samhälleligt förtryck hos unga fysiskt funktionshindrade kvinnor (ålder 22-31) upplever, dels undersöka hur de hanterar och har internaliserat detta förtryck. Studien utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra informanter inom urvalsgruppen. LÄS MER

 4. 4. Avståndstagande från sociala medier : en kvalitativ intervjustudie om individers självvalda frånkoppling

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Löf; Gustav Faxius; [2018]
  Nyckelord :Frånkoppling; Integritet; Kontroll; Sociala medier; Stress; Vardag; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker varför individer tar avstånd från sociala medier i en tid där medier har blivit en del av vår kultur och vårt samhälle. Den ämnar även att behandla deras syn på medieanvändning och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med somatisk sjukdom med samtidig psykisk sjukdom : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marcus Apelman; Simon Anderssson; [2018]
  Nyckelord :Somatisk sjukdom; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Sjuksköterska; Erfarenhet; Kunskap; Förhållningsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en psykisk sjukdom dör betydligt tidigare än personer som inte har en psykisk sjukdom. Detta sker ofta i somatiska sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar och från trauma av våld och olyckor. LÄS MER