Sökning: "Avtal"

Visar resultat 21 - 25 av 1510 uppsatser innehållade ordet Avtal.

 1. 21. Klimatavtal mot nya höjder? Sverige som statlig aktör i förhandlingarna om ett marknadsbaserat styrmedel för internationellt flyg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gunilla Sandin; [2019]
  Nyckelord :Aviation International Negotiations Climate Politics Sweden Europe; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study, Sweden’s role in the negotiations towards managing greenhouse gas emissions from international aviation in the UN specialized agency International Civil Aviation Organisation (ICAO) is analysed. In 2016, ICAO decided to implement an emissions offsetting mechanism for international aviation, called CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction System for International Aviation). LÄS MER

 2. 22. Analys av informationsflödet under projekteringsfasen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Alexander Pettersson; Moritz Kuhleber; [2019]
  Nyckelord :Flow; information; phase; Design; Analysis; Flow chart; Design phase; Stakeholders; Parties; Disciplines;

  Sammanfattning : Byggbranschen växer i en otrolig fart och på grund av byggbranschens stora framgång växer även konkurrensen mellan företagen vilket leder till att dessa strävar efter en ökad produktivitet. Tidigare undersökningar visar att det finns stor potential till att effektivisera informationsflödet under projekteringsfasen eftersom all information inte passerar genom projektportalen då det fortfarande används mejl och muntliga avtal. LÄS MER

 3. 23. A Company's Guide to Environmental Action

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Teorell; [2019]
  Nyckelord :EU law; Competition law; Environmental Law; Environmental Integration; Horizontal Agreements; Cartels; Law and Political Science;

  Sammanfattning : While industries stand responsible for many of the emissions leading to global warming, tackling climate change seems to fall upon individuals and states. The limited course of corporate action may in many ways be traced back to competition law. LÄS MER

 4. 24. Smart Contracts som ersättare för formalavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sarmad Abdul Nabi; [2019]
  Nyckelord :Smart Contracts; blockchain; smarta kontrakt; formalavtal; blockkedja; blockkedjeteknologi;

  Sammanfattning : Formkrav i svensk avtalsrätt innebär bl.a. att vissa avtal måste tecknas i skriftlig form och att de ska undertecknas på papper. I och med digitaliseringen har dock elektroniska medel för ingående av avtal blivit mer och mer av en norm. LÄS MER

 5. 25. Helsingforsavtalet i de nordiska läroplanerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Pedersen; [2019]
  Nyckelord :Grannspråk; grannspråksundervisning; Helsingforsavtalet; rekontextualisering; legitimering; danska; norska; svenska;

  Sammanfattning : Redan på 1960-talet skrev de nordiska länderna under Helsingforsavtalet för att fördjupa samarbetet mellan länderna på en rad olika områden. En del av detta avtal rör just grannspråksundervisning och länderna har kommit överens om att både grannländernas språk och samhällsförhållanden ska ingå i ländernas undervisning. LÄS MER