Sökning: "Avtalsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 396 uppsatser innehållade ordet Avtalsrätt.

 1. 1. När kan parts passivitet inom avtalsrätten få rättsverkan?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Katarina Mellberg; [2019]
  Nyckelord :Passivitet; avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar passivitet inom avtalsrätten och när denna kan få rättsverkan. Juridiskt innebär passivitet att man underlåter att agera, exempelvis genom att underlåta att godkänna anbud, att neka anbud eller att förtydliga på något sätt. LÄS MER

 2. 2. En kritisk studie av Högsta domstolens tillämpning av ställningsfullmakten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Mertens; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; avtalsrätt; private law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ställningsfullmakt är en viktig fullmakt som kommer till uttryck i 10 § andra stycket avtalslagen. Enligt regeln kan en person vara behörig att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning på grund av att fullmäktige intagit en viss ställning genom avtal med huvudmannen. LÄS MER

 3. 3. Det rättsliga utrymmet för implementering av elektroniska underskrifter vid uppfyllandet av formkrav : En studie av formkraven

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Johan Christerson; Jakob Kihlstrand; [2018]
  Nyckelord :Public-key; Juridik; Elektronisk underskrift; Avtal; överlåtelse av fast egendom; upprättande av testamente; upprättande av äktenskapsförord; eIDAS; elektroniska handlingar; avancerade signaturer; kvalificerade signaturer; Formkrav; Underskrift; BankID; Biometri; lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering; jordabalken; formfel; köpehandling; bindande rättshandlingar; e-legitimation; digital signatur; elektroniskt certifikat; Mobilt BankID; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Elektroniska underskrifter är en relativt ny metod för att ingå bindande avtal. Tanken med tekniken är att den ska effektivisera, förenkla och öka säkerheten för användarna vid ingående av avtal. LÄS MER

 4. 4. Passivitet i svensk rätt - en avtalsrättslig studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ema Endstrasser; [2018]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; contract law; passivitet; passivity; tillitsprincipen; lojalitetsprincipen; loyality principle; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate the grounds on which passivity causes contractual effect in the form of binding agreement or loss of contractual rights, according to Swedish law. The analysis pertains to passivity norms as they are found in the Contracts Act, the Limitations Act and the Commercial Agents Act as well as in the unwritten passivity norms developed in case law. LÄS MER

 5. 5. Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt; Identifikation; Företagsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. LÄS MER