Sökning: "Avtalsservitut"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Avtalsservitut.

 1. 1. Ledningsrättslagens sakägarbegrepp

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lisa Bergsten; [2019]
  Nyckelord :Utility easement; Utility easement procedure; Interested parties; Ledningsrättsförrättning; ledningsrätt; sakägare;

  Sammanfattning : Den som är sakägare i en förrättning eller process har rätt att föra sin talan. Det vill säga rättatt inkomma med yrkanden, överklaga beslut och i vissa fall rätt till ersättning. LÄS MER

 2. 2. Klimatanpassning- Fastighetsägares möjligheter att vidta gemensamma åtgärder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofie Persson; [2018]
  Nyckelord :Klimatanpassningsåtgärd; markavvattning; vattenverksamhet; gemensamhetsanläggning; miljöbalken; lagen om särskilda bestämmelser om vattenverksamhet; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a result of climate change, our society will need to start to adapt to the changing conditions. With these changes the risk of floods, races, spills and erosion along the coasts, lakes and streams of Sweden will increase. LÄS MER

 3. 3. Elledningars rättighetstyper; ledningsrätt, servitut och nyttjanderätt : Elbolagens och lantmäterimyndigheternas åsikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Milena Benselfelt; Sophia Brändström; [2017]
  Nyckelord :legal rights; utility easement; easement; right of user; juridiska rättigheter; ledningsrätt; servitut; nyttjanderätt;

  Sammanfattning : Utveckling sker konstant i Sverige och det innebär fler ledningar i marken vilket leder till fler frågor om juridiska rättigheter. Elnätet är uppdelat i tre olika storlekar; stamnät, regionnät och lokalnät. LÄS MER

 4. 4. Officialservitut i tomträtt - Gällande rätt och hantering i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Hanna Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Tomträtt; officialservitut; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Site leasehold right can be granted on land owned by municipalities or other public institutions. Site leasehold right is the strongest of the different rights of use, and is supposed to be an alternative to the right of possession of real estate. Easements can be granted in the site leasehold right, and be registered in the Real Property Register. LÄS MER

 5. 5. Markåtkomst för gång- och cykelvägar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Cazandra Olsérius; [2016]
  Nyckelord :Gång- och cykelväg; markåtkomst; vägrätt; gemensamhetsanläggning; servitut; nyttjanderätt; expropriation; vinstfördelning; tvång; överenskommelse; väghållaransvar; funktionellt samband; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Combined walkways and bicycle paths has become an intriguing topic in today’s modern society with more focus on both health and the environment. There are plans for more combined walkways and bicycle paths between villages, but there is an uncertainty regarding how to secure the right to them. LÄS MER