Sökning: "Avvikande avkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Avvikande avkastning.

 1. 1. Ex-dagseffekten i Sverige år 1961-2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonna Stävegård; Louise Engström; [2019]
  Nyckelord :ex-dag; ex-dagseffekten; prisfallskvot; aktieomsättning; aktiemarknad;

  Sammanfattning : När ett företag ger utdelning till sina aktieägare bör priset på en aktie sjunka med ett värde motsvarande utdelningsbeloppet, givet att marknaden är effektiv. Tidigare studier har visat att så inte är fallet i realiteten, en effekt som kallas ex-dagseffekten. Denna uppsats undersöker ex-dagseffektens förekomst i Sverige över tid. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility : Kan hållbart företagande tillåtas inom ramen för ABL:s vinstsyfte?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Norman; [2018]
  Nyckelord :CRS; Social Corporate Responsibility; hållbart företagande; vinstsyfte;

  Sammanfattning : Som ett resultat av en pågående globalisering och den klimatkris som delvis föranletts härav har ett ökat fokus på hållbarhet tillkommit. Frågan om aktiebolagens eventuella hållbarhetsansvar har trätt in i samhällsdebatten, gestaltat under begreppet Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 3. 3. Agent saknas : En studie av marknadens reaktion när verkställande direktörens ersätts

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diyar Tasar; Rami Dyab; [2018]
  Nyckelord :change of CEO; Event study; Efficient Market Hypothesis; Abnormal Return; VD-byten; Eventstudie; Effektiva marknads hypotesen; Avvikande avkastning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur aktiekursen reagerar när bolag offentliggör information angående ett VD-byte. Studien undersöker både frivilliga uppsägningar och avsked av VD:n på bolag noterade på Stockholmsbörsen mellan år 2011 och 2018. LÄS MER

 4. 4. Aktieåterköp - Så slår du marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Warnerfelt; Oskar Lundin; Valdemar Olin; [2017]
  Nyckelord :Nasdaq Stockholm; Aktieåterköp; BHAR; OLS; Medellång och lång sikt; Positivt avvikande avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyemissioner - Vi lägger pusslet på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Lindqvist; Linn Lind; Anna Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Nyemission; avvikande avkastning; kapitalspendering; Stockholmsbörsen; multipel regression; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER