Sökning: "Avvikaridentitet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Avvikaridentitet.

  1. 1. Monstret i trapphuset : En undersökning av gränserna för den disciplinerade socialiteten i grundskolan

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

    Författare :Klas Mathiasson; [2012]
    Nyckelord :social responsivitet; grundskola; avvikare; stigma; den dolda läroplanen;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka gränserna för den disciplinerade socialiteten i grundskolan, hur gränserna sätts och hur avvikare konstrueras. Empirin baseras på intervjuer med en elev som under sin skolgång utvecklade en avvikaridentitet, samt elevens föräldrar och rektor. LÄS MER