Sökning: "Avvikelse mot det förväntade"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Avvikelse mot det förväntade.

 1. 1. Den känslomässiga (barn-) offret-effekten : Jag tror på dig mer om du uppträder som förväntat

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Daniel Bertilsson; [2019]
  Nyckelord :Känslomässiga offret effekten; Trovärdighetsbedömningar; Avvikelse mot det förväntade; Känslor; Barn;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se om ett ledset framfört vittnesmål jämfört med ett argt, glatt, samt neutralt vittnesmål upplevs som mer trovärdigt. Denna studie är en replikering av Wessel et al. (2015) med några undantag, samt tillägg. Wessel et al. LÄS MER

 2. 2. Rättsväsendets resonemang gällande kvinnor och rättspsykiatrisk vård som påföljd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Matilda Sjöö; Mathilda Varmin; [2018]
  Nyckelord :brott; kvinnliga förövare; rättspsykiatrisk vård; stereotypisering; gender bias;

  Sammanfattning : Forskning har visat på hur det finns en bias i rättsväsendet som gör att kvinnor i större utsträckning döms till rättspsykiatrisk vård, och att det finns en stereotypisk bild av den kvinnliga förövaren. Föreliggande studie syftar därmed att undersöka vilka resonemang som förs samt vilka beskrivningar som ges när kvinnor döms till, alternativt utreds, i fråga om rättspsykiatrisk vård. LÄS MER

 3. 3. Ekonomiska sanktioner mot Iran : En undersökning av oljebranschens aktiemarknad efter hävda sanktioner mot Iran

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Julia Ståhl; Phoebe Jönsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As decided by the FN and UN, a set of sanctions against Iran’s nuclear development and human rights infringements have successively been implemented during the course of several decades, severely affecting the country’s trade and overall development. The industries most affected by these restrictions include the oil- and gas industries. LÄS MER

 4. 4. Avviker dagens fastighetspriser från vad vi kan förvänta oss?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Tinna Briem; [2010]
  Nyckelord :ekonometrisk skattning; Bostadsbubbla; Nyckelord: Fastighetsprisindex; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det har under en tid funnits en oro över att vi har en bostadsbubbla på den svenska fastighetsmarknaden. Vissa menar att priserna ligger både 20 och 40 procent över det förväntade värdet medans andra menar att det finns utrymme för ytterligare ökningar och att någon egentlig grund för en bubbla saknas. LÄS MER