Sökning: "Avvikelseanalys"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Avvikelseanalys.

 1. 1. Ideella idrottsföreningar : - en flerfallstudie kring målsättningar, strategier och budgetering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Ideell idrottsförening; ekonomistyrning; målsättningar; strategier; budgetering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många svenska ideella idrottsföreningar, oavsett nivå, har idag ekonomiska svårigheter. Volontärarbete samt bidrag från kommun och stat är av stor vikt för föreningarnas överlevnad. Samtidigt har idrottsföreningars verksamhet blivit mer komplex vilket innebär större krav på den ekonomiska kunskapen inom föreningarna. LÄS MER

 2. 2. Analys av kalkylavvikelser på ordernivå

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Monica Eriksson; Kristin Andersson; [2011]
  Nyckelord :Kalkylering; kalkylavvikelser; ABC-kalkylering; avvikelseanalys;

  Sammanfattning : Vår moderna värld präglas av internationalisering och ständig förändring och företag står idag inför svåra utmaningar för att kunna överleva på marknaden. Vad företag behöver är en god lönsamhet. För att klara av detta behövs en väl fungerande styrning inom företaget. LÄS MER

 3. 3. Calculated deviation : A case study at Arkivator

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Elin Rickardsson; [2009]
  Nyckelord :Calculated diviation; preliminary calculation; post-costing; budget review; standard costs; budget variance; Kalkylavvikelser; förkalkyl; efterkalkyl; budgetuppföljning; standardkostnader; budgetavvikelse;

  Sammanfattning : En kalkylavvikelse kan uppstå vid jämförelse mellan förkalkylen och efterkalkylen på en order. Detta examensarbetet avser att undersöka vilka orsaker som kan ligga bakom en kalkylavvikelse. LÄS MER

 4. 4. Kan ekonomiska styrningsprocesser förbättras genom systemstöd?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Marius Oskarsson; [2006]
  Nyckelord :Datalager; BAS-nyckeltal; du Pont schema; lönsamhetsanalys; ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Detta arbete går ut på att undersöka om det är möjligt att förbättra strategisk och taktisk styrning genom systemstöd som använder datalager och möjliggör analys av nyckeltal och simulering i du Pont scheman. Systemet skall presentera BAS-nyckeltal grafiskt och i du Pont scheman och skall möjliggöra avvikelseanalys i nyckeltal. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av säkerhetskulturen i Göteborgs oljehamn - underlag till strategier för att reducera antalet olyckor och incidenter med spill och utsläpp

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Lisa Fritzson; Matilda Hemphälä; [2006]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; riskhantering; avvikelseanalys; organisatoriskt lärande; intervjuer; enkäter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose with this master thesis has been to reduce the number of accidents and incidents related to spillage and discharge of product. This has been done by assessing the safety culture and strategies have been proposed on how to act upon the shortcomings that have been revealed in the assessment. LÄS MER