Sökning: "Avvikelseavkastning"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Avvikelseavkastning.

 1. 1. Marknadens reaktion på negativa vinstvarningar - En eventstudie på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Ytterberg; Julius Naski; [2018]
  Nyckelord :Vinstvarning; Avvikelseavkastning; Eventstudie; Stockholmsbörsen; Informationsläckage; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : När ett bolags resultat eller finansiella ställning signifikant avviker från vad som kan förväntas från bolagets tidigare kommunicerade information, föreligger en skyldighet att utfärda en vinstvarning. Tidigare forskning finner bevis för att vinstvarningar resulterar i en negativ reaktion i aktiepriset vid utfärdandet av en vinstvarning. LÄS MER

 2. 2. Avknoppningar i Sverige - Annonseringseffekt på den svenska marknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Lindström; Daniel Sandersson; [2018]
  Nyckelord :Avknoppning; Avvikelseavkastning; Annonsering; Eventstudie; Industriellt fokus; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Vi studerar effekter på avkastning som uppkommer i samband med att ett bolag på den svenska marknaden annonserar om att genomföra en avknoppning. För att testa detta genomför vi en eventstudie och multipel regression. LÄS MER

 3. 3. Värdeskapande genom könsdiversifiering : En studie av kvinnliga styrelseledamöters påverkan på avvikelseavkastning vid annonsering av företagsförvärv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Beckman; Frida Douhan; [2018]
  Nyckelord :avvikelseavkastning; kvinnliga styrelseledamöter; företagsförvärv; överdrivet självförtroende; riskaversion; critical mass;

  Sammanfattning : Under senare år har könsdiversifierings påverkan på bolagsbeslut debatterats intensivt. Tidigare forskning har funnit bevis för att kvinnor och män besitter olika riskpreferenser, vilket kan antas återspeglas i näringslivet. LÄS MER

 4. 4. Värdeförändring i läkemedelsbranschen vid godkännande av ett nytt läkemedel : En eventstudie om börsnoterade företag på NYSE och NAZDAQ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustaf Nyblom; Philip Wikholm; [2018]
  Nyckelord :Finance; Pharmaceutical companies; Event study; Abnormal return; Finans; Läkemedelsföretag; Eventstudie; Avvikelseavkastning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att studera värderingseffekten av aktievärdet vid godkännandet av ett nytt läkemedel från ”US Food and Drug Administration”. USA spenderar 17,4% av sin bruttonationalprodukt på hälsovård och en stor del av kostnaden för hälsovård är farmaceutisk försäljning. LÄS MER

 5. 5. Marknadens långsiktiga reaktion efter aktieåterköp : - Högre avvikelseavkastning för värdeaktier jämfört med tillväxtaktier?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Svensson; Carl-Henrik Dalvik; [2018]
  Nyckelord :värdeaktier; tillväxtaktier; aktieåterköp; avvikelseavkastning; abnormal avkastning; undervärdering; underreaktion;

  Sammanfattning : Tidigare studier på olika marknader observerar positiv avvikelseavkastning på lång sikt efter aktieåterköp, vilket kan förklaras av att återköp generellt drivs av undervärdering samt att marknader underreagerar på information om återköp. När företag delas in i grupper av värde- och tillväxtaktier har en högre positiv avvikelseavkastning observerats för värdeaktier som mer troligt drivs av undervärdering vid återköp. LÄS MER