Sökning: "Awake craniotomy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Awake craniotomy.

  1. 1. Patienters upplevelser av att vara vakna under kirurgisk kraniotomi vid resektion av hjärntumör

    Magister-uppsats,

    Författare :Sofia Gustafsson; [2022-02-01]
    Nyckelord :Awake craniotomy; Awake-awake; Patient experience; Experience;

    Sammanfattning : Bakgrund: När en hjärntumör är belägen i storhjärnan (supratentoriellt) och behandlas kirurgiskt finns det två alternativ, vaken kraniotomi (awake craniotomy, AC) och generell anestesi GA. AC innebär att patienten är vaken under resektionen av hjärntumören. LÄS MER