Sökning: "Awareness in Motion"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Awareness in Motion.

 1. 1. Creating a Context for Listening: The Choreography of Sound

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Casey Moir; [2022-02-22]
  Nyckelord :listening to space; shaping space; mapping space; active listening; encouraging interactions; composing situation and sounds; spatialising performances; designing proximities and trajectories; composing movement and momentum; alternate performance spaces; changing the expectations of room; visualising sound in space; engaging spatial awareness; changing performance conditions; changing listening perspective; omnidirectional composition; experimental music composition; choreographing sound;

  Sammanfattning : My thesis is an investigation into an omnidirectional approach to composition of experimental music. This involves considering the conditions of performance as compositional aspects, in addition to composing sounds. LÄS MER

 2. 2. Regisserade promenader i urbana skogslandskap : en undersökning av att regissera naturen med hjälp av upplevelseinriktade metoder inom film och landskapsarkitektur

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Agnes Pettersson; [2022]
  Nyckelord :landskapsregi; regisserad landskapspromenad; bildsekvens; serial vision; rörelse; synfält; landskapsgestaltning; sceniska landskap; filmiska landskap; filmteori; filmvetenskap; cinematografi; mise-en-scène; dramaturgi; narrativ;

  Sammanfattning : I mitt arbete har jag undersökt koncept och idéer för regisserade skogspromenader, där den visuella upplevelsen som uppstår ur rörelsen längs en skogsstig styr gestaltningen. Både närmiljön och mer avlägsna vyer tas i beaktande, då båda är en del av den visuella upplevelsen. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska aktivitetens påverkan på hundägarens uppfattning om hull, kroppsform och aktivitetsnivå : en interventionsstudie med hund och hundägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Amanda Larsson; [2022]
  Nyckelord :”body condition score”; “body mass index”; fysisk aktivitet; träning; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är vanligt hos både hundar och människor i vår del av världen. Dessa problem ökar risken för att drabbas av sjukdomar och försämrad livskvalitet för såväl hund som människa. För båda gäller att en normaliserad kroppsvikt och/eller hull leder till en förbättrad hälsa och livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Cyber Security Demonstrations using Penetration Testing on Wi-Fi Cameras

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Hanna Gustafsson; Hanna Kvist; [2022]
  Nyckelord :Cyber Security; Education; Demonstration; Wi-Fi Camera; Vulnerability; IoT; Penetration Testing;

  Sammanfattning : Cyber security is a rapidly changing area that contributes to people increasingly being exposed to Internet of Things (IoT). The risks of using IoT do not get enough attention from the users, nor does the supplier of the devices take full responsibility for security. LÄS MER

 5. 5. Power Asymmetries in Humanitarian Aid : A Discourse Analysis of Power Hierarchies between European Citizen Aid Groups and Non-Western People on the Move

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Martine Dahl; [2022]
  Nyckelord :Humanitarian Aid; people on the move; Power Assymmetries; Racism; Eurocentrism; Postcolonialism; International Relations; Citizen Aid Groups; NGOs; migrants; refugees;

  Sammanfattning : In this thesis, I investigate how three European citizen aid groups (Collective Aid, Refugee Women’s Centre, and No Name Kitchen) handle the asymmetrical power relationships between Western volunteers and non-Western people on the move. Inspired by postcolonial international relations literature and previous research on power asymmetries in humanitarian aid, I conduct a discourse analysis guided by the four categories “assuming equality through horizontal discourses”, “reconstituting social subjects”, “putting minds into motion”, and “civil disobedience”. LÄS MER