Sökning: "Awaz Ali"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Awaz Ali.

 1. 1. I språkverktyget ingår också digitala verktyg : En kvalitativ studie om digitala verktyg som stöd i läs- och skrivutveckling i förskolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Awaz Ali; [2018]
  Nyckelord :Digital tools; early childhood education and reading; writing development; Digitala verktyg; förskola och läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : I denna undersökning studeras, med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, barnens användning av olika digitala verktyg i arbetet med läs- och skrivutveckling. Syftet med denna undersökning är att öka kompetensen att med hjälp av olika digitala medel förbättra undervisningen i läs- och skrivutveckling i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Förskollärarens roll och matematiken : Med avseende på språk, material och miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Awaz Ali; [2011]
  Nyckelord :kindergarten; math learning; preschool teacher s role; förskolan; matematikinlärning; förskollärarens roll;

  Sammanfattning : Allt fler barn upplever skolmatematiken som ett svårt ämne, något som väcker tankar och reflektioner. Jag utgår från att det är viktigt att redan i förskolan förbereda ett arbetssätt så att barnens förståelse för matematik utvidgas. Syftet med min studie är att lyfta fram förskollärarens roll i arbetet med matematiken i förskolan. LÄS MER