Sökning: "Axel Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Axel Andersson.

 1. 1. Faktorer som påverkar kontorsvalet : En studie om vilka faktorer företag i Malmö värdesätter vid valet av kontor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Axel Christiansson; Joel Larsson; Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Malmö; kontorsmarknaden; omlokaliseringsprocessen;

  Sammanfattning : Konkurrensen och vakansgraden på kontorsmarknaden i Malmö är idag hög. Hyresvärdar behöver anpassa lokaler efter hyresgästernas behov i stor utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Physically-Based Animation of Fire for Android

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :FREDRIK ALBERS; KARL ANDERSSON; ANTON FORSBERG; LOVISA GRAHN; DANIEL OLSSON; AXEL SVENSSON; [2020-10-29]
  Nyckelord :Fire simulation; Fire simulation Android; Fluid dynamics Android; Wavelet Turbulence; Simulation GPU; Fire simulation 3D;

  Sammanfattning : Animation of fire and fluids has been around for at least 20 years in the field of computer graphics. Theseanimations have over the years progressed into real-time simulations running on the GPU and further refined,thanks to modifications such as vorticity and wavelet turbulence, adding higher visual detail. LÄS MER

 3. 3. Bildstöd och bildskapande inom svenska : Möjligheter och svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Jimmy Andersson; Axel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arts integration; bildstöd; bildskapande; estetiska undervisningsmetoder; multimodalitet;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur bildstöd och bildskapande kan användas inom svenskundervisningen, vilka för- och nackdelar som finns med dessa estetiska undervisningsmetoder och vilka teorier det finns som relaterar till detta. Utifrån en sammanställning av ett större antal källor av diverse slag kom vi i korta drag fram till följande: För det första, teorierna som är av störst relevans för detta ämne är de som berör literacy, multimodalitet, kreativitet, föreställningsvärldar, arts integration, bilskapande och bildstöd. LÄS MER

 4. 4. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Axel Nilsson; Richard Andersson; [2020]
  Nyckelord :rötrestprodukt; biogas; NPK; höstgödsling; höstvete; myllning; kväve; fosfor; kalium; skotträkning; EkoBalans KretsloppsNPK ;

  Sammanfattning : Försöket handlar om att jämföra effekten av Ekobalans gödselprodukt (NPK 7-2-5), av pelleterade biogasrester, med YaraMila Raps (NPK 17-5-10), på antal skott i höstvete på våren efter höstgödsling. Innehållet i dessa produkter är snarlika varandra när vi jämför NPKinnehållet i produkterna. LÄS MER

 5. 5. Dichotomies of Utility : Experiences of Refugee Reception and Demographic Challenges in Rural Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Axel Andersson; [2020]
  Nyckelord :political economy; integration; demographics; refugee reception; macroeconomics; citizenship; welfare; rural municipalities; Modern Monetary Theory;

  Sammanfattning : In the years immediately following the so-called “refugee crisis”, Swedish municipalities that had received many refugees improved their financial position in a quite remarkable way. Overall, 2016 might have been the best financial year ever for the municipal sector. LÄS MER