Sökning: "Axel Duvåker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Duvåker.

  1. 1. Vad påverkar personer drabbade av Parkinsons sjukdoms vilja att använda ett e-hälsoverktyg? En studie i acceptans av ny teknologi.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

    Författare :Axel Duvåker; Joakim Lindqvist; Tobias Tunedal; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER