Sökning: "Axel Ekdahl"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Ekdahl.

 1. 1. A Methodology to Validate Compliance to the GDPR

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Axel Ekdahl; Lídia Nyman; [2019-11-19]
  Nyckelord :Privacy; Privacy Threat Modeling; GDPR; LINDDUN; PIA; GDPR compliance; Privacy Impact Assessment;

  Sammanfattning : This study analyses two state-of-the-art methodologies for eliciting privacy threatsin software contexts, LINDDUN and PIA. A first goal is to understand the limitationsof these methodologies in terms of compliance to the provisions of the robustGeneral Data Protection Regulation (GDPR). LÄS MER

 2. 2. Accelerator inom e-handel : En fallstudie inom paketerade lösningar

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Axel Ekdahl; Filip Olsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER