Sökning: "Axel Eliasson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Axel Eliasson.

 1. 1. Beskrivning och översättning av no da samt analys av Murakami Harukis Nejimakidori och Fågeln som vrider upp världen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Axel Eliasson; [2020-02-20]
  Nyckelord :japanska; no da; n da; Japanese nominal predicate; Swedish translation; Haruki Murakami; semantics; pragmatics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a description of the functions of the Japanese nominalpredicate no da, which in short is used to signal that the participants of a communication arealready aware of the information presented. However, the thesis´ main point of interest lies inthe analysis of the choice of words when no da is translated into Swedish. LÄS MER

 2. 2. Förbättrad formfyllning av Polyuretan

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Daniel Eliasson; Axel Josefsson; [2013]
  Nyckelord :Polyuretan; Formfyllning; Gjutning; Open Casting; Potlife;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs i sammarbete med ett företag som tillverkar produkter i polyuretan. Syftet med en av dessa produkter är att skydda kablar mot böjande samt axiella krafter. Företaget tillverkar idag denna produkt genom att tillföra gjutmassan underifrån, vilket leder till att gjutmassan trycks upp i konstruktionen. LÄS MER

 3. 3. Tvångsinlösen av minoritetsaktier - en studie av minoritetens villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Ottosson; Henrik Eliasson; Axel Gerleman; [2006]
  Nyckelord :tvångsinlösen; minoritetsaktier; Balken; lösenbelopp; aktievärdering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar minoritetens villkor vid tvångsinlösen av aktier. Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall i vilken omfattning de i Balken-målet fastslagna värderingsprinciperna vid tvångsinlösen givit upphov till lägre lösenbelopp. LÄS MER