Sökning: "Axel Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden Axel Eriksson.

 1. 1. Konkurrens och digitalisering - En kritisk granskning av EU:s konkurrensrättspolicy i den digitala eran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Axel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Law; Competition; Digitization; EU-Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har revolutionerat våra samhällen. Hur vi kommunicerar och interagerar med varandra och hur vi handlar produkter och tjänster har över de senaste åren varit föremål för drastiska förändringar. Bakom dessa förändringar står ett fåtal digitala jättar. LÄS MER

 2. 2. Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Fors Lundberg; Axel Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Nyemission; Aktiestruktur; Onormal avkastning; Eventstudie; Informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av designens inverkan på trovärdigheten hos en webbapplikation för premiumsneakers

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jonathan Snäll; Mattias Largren; Anton Vänman; Gustaf Eriksson; Axel Malmström; Gustav Karlsson; Gustav Hoel; Evren Bostanci; [2020]
  Nyckelord :Trovärdighet; Design; E-handel;

  Sammanfattning : A survey done by konsumenteuropa shows that the number of e-retailers reported as dishonest increased by 248% between 2009 and 2012 [1]. This paper aims to investigate the issue on how a web application for a premium sneaker e-retailer can be designed to be perceived as trustworthy. LÄS MER

 4. 4. Robust Reinforcement Learning in Continuous Action/State Space

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Axel Grönland; Viktor Eriksson Möllerstedt; [2020]
  Nyckelord :Robust Reinforcement Learning; Neural Net-work; Dynamical Systems; TD Learning;

  Sammanfattning : In this project we aim to apply Robust Reinforce-ment Learning algorithms, presented by Doya and Morimoto [1],[2], to control problems. Specifically, we train an agent to balancea pendulum in the unstable equilibrium, which is the invertedstate.We investigate the performance of controllers based on twodifferent function approximators. LÄS MER

 5. 5. Organizational learning through knowledge sharing: : A study regarding influential factors of knowledge sharing between developers of an IT-consultant organization.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Axel Hill Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Knowledge sharing; organizational culture; organizational learning; motivation.; Kunskapsdelning; organisationskultur; organisatoriskt lärande; motivation.;

  Sammanfattning : This study aims to understand the knowledge sharing process between developers within an IT-consultant organization. As with today’s fast-paced and knowledge-driven society, there’s been a growing interest within organizations to manage their collective knowledge. LÄS MER