Sökning: "Axel Eriksson"

Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade orden Axel Eriksson.

 1. 11. Xenotransplantation : nya möjligheter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Axel Eriksson; [2018]
  Nyckelord :xenotransplantation; CRISPR Cas9; PERV; rejection; gris;

  Sammanfattning : Transplantation innebär att ett organ eller vävnad tas från en individ och ges till en annan individ med behov av organet eller vävnaden. Ett problem globalt är att det finns för få tillgängliga organ för transplantation. LÄS MER

 2. 12. Förutsättningar för en ökad andel intermodalatransporter : – En studie på Jönköpings län

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Landelius; Axel Olsson; [2017]
  Nyckelord :Intermodala transporter; Miljöpåverkan; Break-even.;

  Sammanfattning : Bakgrund: - År 2012 stod lastbilstransporter för majoriteten av alla transporter internt inom Sverige medan intermodala inlandstransporter endast stod för 2,4 procent. Samtidigt finns det en ambition på både nationell och regional nivå att flytta långväga godstransporter från landsvägen till järnvägen (Eriksson, 2016). LÄS MER

 3. 13. Mitigating Barriers for Knowledge Sharing in the Swedish Forest Industry

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Dahlström; Johan Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Knowledge management; knowledge sharing; knowledge sharing barriers; Information and Communication Technologies ICT ;

  Sammanfattning : Knowledge is one of the most central driving forces in today’s economy. Thus, organizations need to recognize knowledge as a valuable resource and develop tools for tapping into the collective intelligence and create a greater organizational knowledge base. LÄS MER

 4. 14. Elektrifiering för minskad klimatpåverkan : En kartläggning och analys av pågående projekt inom elektrifiering av transportsystem och industrier i Sverige för att möjliggöra industriell utveckling och minskad klimatpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi; KTH/Industriell ekologi

  Författare :Hedy Mahmoudi; Martin Lantz; Axel Eriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är ett av många länder som behöver bryta sitt beroende av fossil energi för att nånationella och globala klimatmål. Ett sätt att bidra till detta är genom ökad elektrifiering, att ersätta fossil energi med el. Rapporten är en förstudie till Kungl. LÄS MER

 5. 15. Ergonomi och mental närvaro i samspel för en hållbar kropp : en fallstudie om kulturella verktyg och metoder för ett ergonomiskt musicerande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Caroline Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Music ergonomics; music education; music therapy; violin; mental presence; mental training; relaxation; Ki-communication.; Musikergonomi; musikpedagogik; musikterapi; fiol; mental närvaro; mental träning; avspänning; Ki-kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och utvärdera kulturella verktyg och metoder som ingående komponenter i en strategi för ett ergonomiskt musicerande avseende främst stråkmusiker. Studien är metodologiskt genomförd som en fallstudie med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer i kombination med observationer och tidigare insamlat datamaterial. LÄS MER