Sökning: "Axel Eriksson"

Visar resultat 16 - 20 av 36 uppsatser innehållade orden Axel Eriksson.

 1. 16. Ärm och ärmhåls-konstruktioner i trikå : En undersökning i passformsproblem på trikåplagg med en förlängd axel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Dropped shoulder; Pattern making; Garment fit; Armhole; Sleeve crown; Förlängd axel; Mönsterkonstruktion; Passform; Ärmhål; Ärmkulle;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka lösa passformsproblem på trikåmodeller till dam som har en förlängd axel. Studien skrivs i samarbete med ett stort svenskt klädföretag och undersöker ett problem som företaget själva har identifierat. LÄS MER

 2. 17. Energy Optimization of Scheduling and Packet Loss in Wireless Sensor Networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Daniel Eriksson; Axel Persson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We study the data aggregation of Wireless SensorNetworks (WSN). This is done by considering two problemformulations. The problems examine two different parts of thenetworks and their impact on its energy consumption. The firstproblem looks at the impact of packet loss and the secondproblem on the impact of network scheduling. LÄS MER

 3. 18. Information Asymmetry- Why ignorance is gold

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Molin; Axel Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Risker och osäkerheter med solcellsinvesteringar : Risks and uncertainties with photovoltaic investments

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Axel Rusth; Johan Leek; [2015]
  Nyckelord :Risk; Investment analysis; Photovoltaics; Renewable Energy; Risk Management; Uncertainty.; Risk; Investeringsbedömning; Solceller; Förnybar Energi; Riskhantering; Osäkerhet.;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten är att beskriva hur fastighetsbolaget, Varbergs Fastighets AB och energibolaget, Halmstad Energi och Miljö hanterar de risk-, och osäkerhetsfaktorer som förekommer vid solcellsinvesteringar.För att energisamhället skall nå en hållbar framtid krävs att elproduktionen kommer ifrån förnybara energikällor. LÄS MER

 5. 20. TOTAL COST OF OWNERSHIP IN SALES AND MARKETING

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Ville Orlander Arvola; Axel Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Axis.; network based video surveillance; cost factors; seller perspective; framework; marketing; sales; total cost of ownership; TCO; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: There is an internal belief within Axis that despite their products’ relatively high initial price, the total cost of ownership (TCO) of an Axis camera solution is lower than that of other brands. However, there is no internal research or tools to verify if it is true. LÄS MER