Sökning: "Axel Eriksson"

Visar resultat 21 - 25 av 36 uppsatser innehållade orden Axel Eriksson.

 1. 21. Automatiserad matning av stänger till gängmaskin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Alma Andrésen; [2015]
  Nyckelord :konstruktion;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet var att ta fram ett koncept för automatiserad i- och urmatning av stänger till en gängmaskin. Målet var också att 3D-modellera och göra 2D-ritningar på samtliga ingående mekaniska delar samt att genomföra en styrteknisk studie. LÄS MER

 2. 22. Aktiekursutveckling -- En studie om incitamentsprograms betydelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Adam Anderberg; Axel Eriksson; Jakob Werner; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. Affärsänglar i lågkonjunktur – ”En intressant men riskfylld tillvaro”

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Eriksson; Jonatan Ehn; Rickard Johansson; [2013]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 24. Produktionsförberedelse med avseende på tre nyckelfaktorer: DFA, modularisering, samt monteringssystem : En analys av framtida monteringsmöjligheter för en brandrobot av typ FUMOTM

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Claes Eriksson; Linus Lindström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AB Realisator, ett management consulting företag med fokus på marknads- och affärsutveckling, har tidigare funnit att brandmän i dagsläget inte använder sig av någon form av robotar vid hantering av bränder. Således startades projektet FUMOTM; en robot vars främsta syfte är att gå in i bränder och filma/scanna ytan för att förenkla brandmännens arbete och potentiellt rädda liv. LÄS MER

 5. 25. Tillvaratagande av förlustvärme från frekvensomformarstationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Henrik Eriksson; [2013]
  Nyckelord :energiåtervinning; frekvensomvandlare;

  Sammanfattning : För effektmatning av den elektrifierade järnvägen krävs att spänningens frekvens omformas från kraftnätets frekvens på 50 Hz till 16,7 Hz. Detta sker i dag med två olika metoder. LÄS MER