Sökning: "Axel Förberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Axel Förberg.

  1. 1. Scanning electron microscope

    L3-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Teknisk fysik (CI)

    Författare :Tove Freiburghaus; Johan Förberg; Axel Goteman; Johan Hagel; [2010]
    Nyckelord :SEM; skanningelektronmikroskopi; svepelektronmikroskop; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER