Sökning: "Axel Fast"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Axel Fast.

 1. 1. Att läsa och förstå : En kvalitativ studie som fokuserar på hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; reading; reading comprehension strategies; development of reading comprehension; Läsförståelse; läsning; läsförståelsestrategier; utveckling av läsförståelse;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning. Sveriges resultat i PISA (2015) visar att läsförståelsen går att utveckla. För att öka PISA-resultaten krävs det att svenska lärares kompetens inom läsförståelse stärks. LÄS MER

 2. 2. Dispersion management and characterization of ultrashort laser pulses for the optimization of parametric processes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Axel Elfving; [2019]
  Nyckelord :frequency resolved optical gating; optical parametric amplification; difference frequency generation; nonlinear optics; laser pulse compression; lasers; optics; Technology and Engineering; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis set out to continue the development of a short-wave infrared (SWIR) optical parametric amplifier (OPA). The system is based on a Yb-ber chirped pulse amplification (CPA) laser delivering 400 fs long pulses, centered around 1030 nm, at 200 kHz repetition rate and 40 W average power. LÄS MER

 3. 3. Preliminary Lander CubeSat Design for Small Asteroid Detumbling Mission

  Master-uppsats, KTH/Rymdteknik

  Författare :Agne Paskeviciute; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Asteroid mining is expected to become reality in the near future. The first step is to redirect an asteroid to a stable Earth orbit so that mining technologies can be demonstrated. Detumbling of the asteroid is one of the important steps in asteroid redirection missions. LÄS MER

 4. 4. Iterativa, gradientbaserade adversiella attacker på bildklassifierande neurala nätverk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Axel Strömberg; Toomas Liiv; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Djupa neurala nätverk (DNN) används i ett brett spektrum av uppgifter som röstigenkänning, bildklassificering och spamidentifiering. Det har emellertid visat sig att nätverken kan felklassifiera indata när en liten, noga utvald störning läggs till den. LÄS MER

 5. 5. Metoder för arbete med lokalhistoria

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Axel Szabo; [2019]
  Nyckelord :Lokalhistoria; Historiemedvetande; Historiebruk; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Lokalhistoria är ett återkommande inslag i utbildningen till ämneslärare med ingång i historia på Malmö universitet. Det är dock något som känns förbisett bland verksamma lärare ute på skolorna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur ämneslärare i framförallt Malmö arbetar med lokalhistoria i sin undervisning. LÄS MER