Sökning: "Axel Forsberg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Axel Forsberg.

 1. 1. Fokus Superettan- tufft att göra mål : Prestationsstyrning i ideella organisationer i Superettan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Axel Sjöman; Anton Fredriksson; Julius Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Performance management and measurement; mission and vision; nonprofit organizations; strategic planning and strategy.;

  Sammanfattning : In Sweden the second highest division in football is named Superettan and if a footballclub participates in that division they are considered by the Swedish footballassociation an elite football club. With that comes financial requirements and newrevenue streams which demands more of the club than if it played in lower divisions. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av testmetod för och utvärdering av Butterfly Bridge : Ett experimentellt examensarbete på uppdrag av Klättermuse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Marcus Sellström; Clara Forsberg; [2022]
  Nyckelord :Backpack; Pressure sensor; Shoulder strap; Tekscan; Axelrem; Ryggsäck; Tekscan; Trycksensore;

  Sammanfattning : Ryggsäckar används vid mängder av aktiviteter och har många fördelar jämfört med andra väskor, särskilt när det kommer till att bära tungt. Emellertid blir dåligt utformade ryggsäckar med bristande hänsyn till ergonomiska faktorer obekväma och kan i värsta fall orsaka skador. LÄS MER

 3. 3. Resultatmanipulering vid chefsbyten inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Axel Norlin Forsberg; Markus Olsson; [2022]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; Resultatmanipulering; Förvaltningsfastigheter; Verkligt värde; IFRS 13; IAS 40; Chefsbyte; VD-byte; Ekonomichefsbyte; Sverige och Storbritannien.;

  Sammanfattning : Sedan 1 januari 2005 måste alla noterade bolag i Europa upprätta sin redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Syftet med detta var att harmonisera redovisningen och göra den mer jämförbar mellan länderna i Europa. LÄS MER

 4. 4. Kvalitativ jämförelse mellan UAS och GNSS för inmätning till baskarta

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Axel Forsberg; Sebastian Werner Koning; [2022]
  Nyckelord :UAS; GNSS; RMS; standard uncertainty; comparison; UAS; GNSS; RMS; lägesosäkerhet; jämförelse;

  Sammanfattning : This study aims to compare advantages and disadvantages between detail surveying done with a drone (UAS) and GNSS equipment. Thus, in order to examine if detail surveying with UAS can be applicable for creating base maps in a more time efficient way. Aspects such as accuracy, environment, surroundings and ethics are shown consideration for. LÄS MER

 5. 5. Wireless Power Transfer in Cavity Resonator

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Axel Djurberg; Fredrik Forsberg; Anton Lind; Ludvig Snihs; [2021]
  Nyckelord :cavity; resonator; radio frequency; wireless power transfer;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to achieve wireless power transfer inside a resonating cavity, and thereby apply this to charge batteries. The idea is to convert radio frequency waves into direct current, which can charge the batteries. This was done by creating an LC-antenna, which in turn was connected to a rectifier. LÄS MER