Sökning: "Axel Franzén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Franzén.

 1. 1. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att vårdas med hemodialys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Axel Franzén; Octaviana Elena Begu; [2015]
  Nyckelord :hemodialys; njursvikt; upplevelse;

  Sammanfattning : För de människor som drabbats av kronisk njursvikt är en av behandlingsformerna hemodialys vilket innebär att en maskin renar patients blod. För patienterna innebär behandlingen en livsomställning som kan upplevas som mycket krävande. Syftet med denna studie är att utforska de upplevelser som patienten förknippar med behandlingen. LÄS MER