Sökning: "Axel Frick"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Frick.

 1. 1. Företagens sociala ansvarstagande och dess inverkan på kunders beteende : En kvantitativ studie på sparbankskunder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robin Stolt; Axel Svensson; [2015]
  Nyckelord :CSR; philanthrophy; strategic philanthrophy; Corporate Citizenship; Saving Banks; CSR; filantropi; strategisk filantropi; Corporate Citizenship; Sparbanker;

  Sammanfattning : Titel: Företagens sociala ansvarstagande och inverkan på kunders beteende- En kvantitativ studie på sparbankskunderNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Axel Svensson och Robin StoltHandledare: Agneta SundströmExaminator: Jens Eklinder FrickDatum: 2015 – juniSyfte: Syftet med studien är att förklara och testa om det finns ett positivt samband mellan kunders beteende och sparbankernas arbete med filantropi, strategisk filantropi och Corporate Citizenship. Ett delsyfte är att beskriva vilka specifika aspekter av dessa CSR-perspektiv som påverkar kundernas beteende i störst utsträckning. LÄS MER

 2. 2. Värvningsförbud av anställda och konkurrensbegränsande samarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Frick; [2013]
  Nyckelord :Värvningsförbud rekryteringsförbud konkurrens;

  Sammanfattning : This thesis focuses on employers’ use of non-­‐solicitation of employees in commercial contracts within the union’s internal market and how this can result in restrictive practices in violation of European law. Using legal method, legal economic considerations, and guidance from modern American legal development in antitrust law, this thesis is aiming to investigate how this kind of anticompetitive cooperation in the European labor market should be assessed. LÄS MER