Sökning: "Axel Göransson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Axel Göransson.

 1. 1. Angular VS ASP.NET : En framework-jämförelse av resursanvändning på mobila enheter.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Axel Göransson; Marcus Wall; [2018]
  Nyckelord :Angular; ASP.NET; Framework; Angular; ASP.NET; Framework;

  Sammanfattning : This essay has been done at Tekniska Högskolan in Jönköping. Today’s society is getting more and more digitalized and mobile. A growing percentage is using their smartphone to surf, shop or work. The growing market for mobile units has created new ways to develop web applications. LÄS MER

 2. 2. Återköp och insynshandel - en signal på undervärdering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Kindstrand; Alexander Truedsson; Axel Göransson Angberg; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Manlighet i mellanstadiet : En kvalitativ studie om maskulina ideal bland pojkar i mellanstadiet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Axel Gummesson; Anton Göransson; [2013]
  Nyckelord :hegemonic; masculinity; gender; school; boys; excluding; hegemonisk; maskulinitet; genus; skola; pojkar; exkludering;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to examine, describe and analyze how masculinities can be represented and understood among boys in a Swedish primary school context. The study was conducted within a school located in a small community on the country side. LÄS MER