Sökning: "Axel Gerleman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Axel Gerleman.

 1. 1. Storbankernas Retail Banking – Hur kan storbankerna utveckla framtidens Retail Banking?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pontus Holgersson; Axel Gerleman; Philip Cederholm; [2008]
  Nyckelord :Retail Banking; Storbankerna; Nya bankaktörer; Customer Relationship Management; Internetbanken.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utveckla storbankernas Retail Banking verksamheter genom att studera detaljhandeln, de nya bankaktörerna och storbankerna. Det empiriska materialet baseras på åtta semistrukturerade intervjuer med chefer inom bank- och detaljhandelsbranschen Studien konstaterar att storbankerna måste utveckla sina Retail Banking verksamheter för att bemöta konkurrensen från andra bankaktörer. LÄS MER

 2. 2. Tvångsinlösen av minoritetsaktier - en studie av minoritetens villkor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Ottosson; Henrik Eliasson; Axel Gerleman; [2006]
  Nyckelord :tvångsinlösen; minoritetsaktier; Balken; lösenbelopp; aktievärdering; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar minoritetens villkor vid tvångsinlösen av aktier. Syftet med uppsatsen är att undersöka om, och i så fall i vilken omfattning de i Balken-målet fastslagna värderingsprinciperna vid tvångsinlösen givit upphov till lägre lösenbelopp. LÄS MER