Sökning: "Axel Gunnarsson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Axel Gunnarsson.

 1. 1. Top management teams’ demographics effect on earnings management - A Swedish perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gunnarsson; Jim Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Top management teams; upper echelons theory; earnings management; accruals; real activity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Förslag på innovativa VA-lösningar till Hemfosa

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Ísak Guðnason; Alicia Bizet; Axel Krögerström; Linus Johansson; Ellen Lidström; Matilda Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Grå- och svartvattenseparering; Återanvändning av regnvatten; Vattenförsörjning; Avlopp; Dagvattenhantering; Vattenförbrukning; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar olika vatten- och avloppslösningar vid en eventuell exploatering av samhället Hemfosa i Haninge kommun. Hemfosa är idag hem till ungefär hundra personer och är inte anslutet till den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av koncept för monteringsstation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Håkan Gunnarsson; Filip Johansson; [2018]
  Nyckelord :Monteringsstationer; pumpar;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts hos Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB i Trollhättan. Rapporten redovisar arbetet för framställning och utvärdering av koncept för en monteringsstation. I monteringsstationen monterar företaget tre modeller av hydraulpumpar betecknade F1, F2 och F3. LÄS MER

 4. 4. Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gunnarsson; Robert Rehnberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Earnings Management; Verkligt värde; Big Bath; IAS 40; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av en produktionsprocess : med hänsyn till resursutnyttjande.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Carl Gunnarsson; Axel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Flaskhalsoptimering; Effektivisering; Lean production; Materialflöde; Kapacitetsutnyttjande; Värdeflödesanalys.;

  Sammanfattning : Studien har utförts på Swereco Industri AB i Lenhovda, ett företag som förväntar sig ökad efterfrågan och därför behöver öka sin produktionskapacitet. Målet med arbetet är att leverera en lösning som eliminerar den nuvarande flaskhalsen och ökar kapaciteten i de valda linjerna. LÄS MER